Jeszcze nie weszła w życie uchwalona z inicjatywy posłów Platformy Obywatelskiej ustawa poddająca spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, a PO już złożyła w Sejmie kolejny projekt dotyczący SKOK-ów. Według niego depozyty zgromadzone w kasach mają być objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Rozszerzony zostanie nadzór KNF nad SKOK-ami – będzie mogła ona wydawać im rekomendacje i decydować o ustanowieniu nadzoru komisarycznego. Projekt zakłada też możliwość przejęcia kas przez bank.
Reklama
Dziś wkłady członków SKOK-ów formalnie mają takie same gwarancje jak depozyty bankowe – do równowartości 100 tys. euro. Zapewniają je fundusz stabilizacyjny, którego wysokość to 1 proc. aktywów kas (czyli blisko 160 mln zł), oraz specjalne ubezpieczenie w TUW SKOK, którego rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wynosiły w końcu 2010 r. nieco ponad ćwierć miliona złotych (to najświeższe dane ze strony internetowej towarzystwa). Dla porównania – aktywa BFG wynoszą ok. 9 mld zł, a w przypadku upadłości banku – ostatni taki przypadek mieliśmy dwanaście lat temu – na wypłatę środków gwarantowanych mogą się składać także konkurenci.
Ten projekt to kapitalna zmiana dla klientów, bo daje bezpieczeństwo 15 mld zł złożonym w kasach – przekonuje Sławomir Neumann, poseł PO reprezentujący wnioskodawców. Zajmował się również poprzednim SKOK-owym projektem Platformy, uchwalonym już w 2009 r., ale skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dopiero niedawno Sejm poprawił ustawę i jej pierwsze zapisy zaczną obowiązywać pod koniec października.
Kasa Krajowa SKOK, która zajmuje się nadzorem nad kasami, kwestionowała poprzednio uchwalone przepisy. Krytyki nie szczędzi też nowemu projektowi.
To zdumiewający i szokujący projekt. Nie mam wątpliwości, że jest on niekonstytucyjny. Godzi w wolność gospodarczą i wykracza daleko poza jakiekolwiek granice ingerencji ustawodawcy – mówi Andrzej Dunajski, rzecznik prasowy Kasy Krajowej. Sławomir Neumann odpowiada: Oni zawsze zarzucają, że zmiany, które ich dotyczą, są niekonstytucyjne. Dla mnie to nie nowość.
Ten projekt należy ocenić pozytywnie. Rozwiązania mają charakter systemowy i normują zasady funkcjonowania ważnego sektora usług finansowych – uważa Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Zastrzega jednak, że nie wszystkie dadzą się wprowadzić w życie. Problem będzie np. z włączaniem SKOK-ów do banków. Te ostatnie nie mogą bowiem łączyć się z podmiotami, które nie posiadają licencji bankowej.

Proponowane przez posłów Platformy zmiany osłabiają także pozycję Kasy Krajowej SKOK, na czele której stoi Grzegorz Bierecki, obecnie senator Prawa i Sprawiedliwości.

Do kas należy 2,5 mln osób. Zgłoszony przez PO projekt nie powinien mieć wpływu na sposób obsługi klientów przez SKOK-i.