Polski koncern będzie musiał przeprowadzić negocjacje z kanadyjskimi Indianami, zanim rozpocznie eksploatację złóż należących do przejmowanej firmy Quadra FNX. Spółka z siedzibą w Vancouver w ostatnich tygodniach zawarła memoranda z dwiema wspólnotami indiańskimi mieszkającymi w pobliżu terenów, gdzie prowadzi lub będzie prowadzić eksploatację złóż.
Reklama
Memoranda są gwarancją prowadzenia przez nowych właścicieli spółki dalszych negocjacji, które mają doprowadzić do porozumienia w sprawie czerpania przez plemiona korzyści z eksploatacji bogactw naturalnych – niklu, miedzi i metali szlachetnych, znajdujących się pod należącymi do nich zwyczajowo terenami. Zarząd KGHM czekają także rozmowy ze związkami zawodowymi Quadra FNX.
Rzecznik prasowy notowanej na GPW spółki Dariusz Wyborski odmówił PAP komentarzy dotyczących rozmów z Indianami i związkowcami.
KGHM otrzymał już zgodę od kanadyjskiego ministra przemysłu na przejęcie 100 proc. akcji Quadra FNX za około 9,44 mld zł. Według dziennika „The Globe and Mail” kupno Quadra FNX przez KGHM jest 9. największą transakcją na rynku kanadyjskim w 2011 r. (wśród zarówno zrealizowanych, jak i ogłoszonych).