Belgia, Cypr, Polska, Węgry i Malta "podjęły kroki w celu uzdrowienia sytuacji i zredukowania deficytu" - powiedział komisarz na konferencji prasowej. To piątka krajów objętych procedurą nadmiernego deficytu, do których w listopadzie Rehn wysłał ponaglające listy z prośbą o przekazanie planów budżetów na 2012 r., by wykazać, jakie kroki są podejmowane w celu redukcji deficytu.

Reklama

Komisarz zastrzegł jednak, że podejmowane przez kraje kroki wymagają wciąż doprecyzowania i że "jest za wcześnie, by już teraz podjąć jakieś kroki" w ramach procedury nadmiernego deficytu; ewentualnie ją zamknąć.

"Na początku stycznia będzie czas na ocenę" - powiedział Rehn.

Komisarz wysłał listy, uważając, że Polska i cztery kraje nie zdołały albo nie zdołają skorygować na czas deficytów. KE w swoich prognozach przewiduje, że deficyt polskich finansów publicznych wyniesie 5,6 proc. PKB w 2011 r., 4 proc. w 2012 i 3,1 proc. w 2013 r.; tymczasem wyznaczony przez KE termin redukcji deficytu do dozwolonego poziomu 3 proc. to w przypadku Polski 2012 r.

Polski rząd zapewnia, że zredukuje deficyt w terminie i w projekcie budżetu państwa na 2012 r. zakłada, że deficyt sektora finansów publicznych nie przekroczy 3 proc.