Jacek Rostowski, minister finansów, dostanie w przyszłym roku prezent z NBP: zysk banku centralnego będzie dużo wyższy niż wpisane w projekcie budżetu zero. Niektórzy eksperci, np. Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, uważają, że może sięgnąć nawet 30 mld zł. To byłby ogromny zastrzyk pieniędzy do kasy państwa, której dochody w 2012 r. bez pieniędzy z NBP mają wynieść 292,7 mld zł.
Reklama
Na rekordowy zysk banku centralnego składa się kilka czynników. Po pierwsze – zyski z obracania walutami i posiadanymi aktywami i z udzielanych pożyczek. Ten wynik będzie całkiem niezły. Zdaniem Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Kredyt Banku, według bardzo ostrożnych szacunków może on wynieść 6 – 7 mld zł. – NBP obraca 100 mld dol., czyli 300 mld zł. Przy średniej stopie zysku 4 proc. da to 12 mld zł przychodów minus koszty działań NBP – twierdzi Borowski.
Kolejnym możliwym źródłem zysku jest zmiana wyliczonej w złotych wyceny rezerw walutowych. – Była silna deprecjacja naszej waluty. W jej wyniku o blisko 30 mld zł wzrosła wartość walut tworzących rezerwy. A to polepszy wynik finansowy NBP i da budżetowi, wynoszący nawet 25 mld zł, zysk – mówi Janusz Jankowiak. Sam NBP nie chce komentować tego, że na rezerwach walutowych z tytułu osłabienia złotego może mieć tyle zysku. – Nie odnosimy się do tych danych, gdyż nie są nam znane założenia przyjęte do prezentowanych wyliczeń – poinformował „DGP” Przemysław Kuk, rzecznik prasowy NBP.
Jednak część ekonomistów uważa, że pieniędzy z wyceny rezerwy walutowej będzie dużo mniej. – Niezrealizowane różnice kursowe nie mogą tworzyć zysku NBP – przekonuje Andrzej Bratkowski, członek RPP. Zgadzają się z nim prof. Dariusz Rosati, były członek RPP, i Jakub Borowski. – Przecież jeśli złoty się wzmocni, wartość rezerw w obcych walutach automatycznie spadnie, a budżet tych pieniędzy nie odda – mówi Borowski.
Ale prof. Dariusz Filar, były członek RPP, widzi to inaczej. Wyjaśnia, że z części zysku z niezrealizowanych różnic kursowych tworzy się rezerwę na ryzyko kursowe, z czego pokrywana będzie strata, gdy nastąpi odwrócenie trendu. – O resztę powiększa się zysk brutto. Następnie odejmuje się koszty, straty z lat poprzednich itd. I z uzyskanego zysku netto 95 proc. trafia do budżetu. Pieniądze wirtualne z rezerw walutowych zamienia się na rzeczywiste, które wpłyną do budżetu przez powiększenie emisji pieniądza.