Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku. Wszyscy z 19 ankietowanych przez PAP ekonomistów byli zdania, że na wrześniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe bez zmian.

Zdecydowana większość ankietowanych ekonomistów jest także zdania, że RPP nie zmieni już parametrów polityki pieniężnej do końca tego roku. Jedynie jeden z 19 ekonomistów oczekuje obniżki stóp proc. NBP w IV kwartale tego roku, najprawdopodobniej w grudniu.

RPP w tym roku podniosła stopy procentowe czterokrotnie: w styczniu, kwietniu, maju oraz czerwcu, łącznie o 100 pb.

Środowa decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP wynosi nadal 4,50 proc., stopa lombardowa 6,00 proc., depozytowa 3,00 proc., zaś redyskonta weksli 4,75 proc.

RPP poda uzasadnienie do najnowszej decyzji w środę na konferencji prasowej o godz. 16.00.