Geolodzy przyznają, że technologia eksploatacji złóż gazu łupkowego oparta na szczelinowaniu, czyli pompowania pod wysokim ciśnieniem wody i piasku do powstałych w skale mikroszczelin, powoduje małe wstrząsy sejsmiczne. Rejestrują je specjalistyczne, bardzo czułe urządzenia pomiarowe.

Reklama

– Stąpajmy twardo po ziemi – trzęsienia ziemi z powodu łupków w Polsce nie będzie! – zapewnia Henryk Jacek Jezierski, wiceminister środowiska i główny geolog kraju.

Badania wpływu szczelinowania na ewentualne zjawiska sejsmiczne prowadzone są na otworze w Łebieniu na Pomorzu. Zlecił je resort środowiska.