Ponad 681,2 mln zł wyniosły zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 46,8 mln zł wobec Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zobowiązania wobec KRUS wynoszą zaledwie 16 tys. zł. Takie dane można znaleźć w informacji opublikowanej wczoraj przez Ministerstwo Finansów.

Reklama

Wynika z nich, że prawie połowa zaległości przypada na firmy działające w trzech województwach: mazowieckim (11,5 mld zł), śląskim (niemal 11,4 mld zł) i wielkopolskim (prawie 6,8 mld zł). Najniższe zobowiązania mają firmy z województw: podlaskiego (około 0,6 mld zł), świętokrzyskiego (niecałe 1,1 mld zł) oraz podkarpackiego (około 1,2 mld zł).

Wobec fiskusa największe zaległości mają firmy zajmujące się handlem hurtowym, naprawą pojazdów oraz artykułów użytku osobistego i domowego. Są winne budżetowi ok. 9 mld zł. Firmy zajmujące się przetwórstwem przemysłowym zalegają na kwotę 5,8 mld zł, firmy transportowe i branża magazynowa w sumie na niemal 2,5 mld zł. Firmy budowlane mają wobec skarbówki 2,1 mld zł zaległości.

Jak tłumaczy MF, zbieranie danych o zaległościach służy uzyskiwaniu informacji o skali zadłużenia przedsiębiorców na rzecz sektora finansów publicznych. Celem jest ustalenie potencjalnej wielkości pomocy publicznej w przypadku, gdy przedsiębiorca wystąpi o ulgę w spłacie zobowiązań.