"Przychody z segmentu komórkowego wzrosły o 0,9 proc. rdr, odzwierciedlając obniżkę stawek MTR za SMS (z 15 gr do 8 gr, wprowadzoną w styczniu 2011). Z wyłączeniem wpływu decyzji regulacyjnych, przychody segmentu wzrosły w II kw. o 3,2 proc. rdr" - poinformowano w raporcie.

Reklama

"Wzrost przychodów wynikał przede wszystkim ze znacznego przyrostu bazy klientów, która w II kw. 2011 zwiększyła się o 116 tys., przekraczając 14,5 mln. W efekcie, Orange utrzymał pozycję największej sieci komórkowej w Polsce. Przyrostowi liczby klientów towarzyszył wzrost ruchu, przy jednoczesnej odporności wskaźnika ARPU z usług detalicznych na presję cenową" - dodano.

Łączna liczba klientów telefonii komórkowej wzrosła na koniec II kwartału w ujęciu rocznym o 3,6 proc., do 14,535 mln, z czego liczba klientów abonamentowych wyniosła 6,967 mln (wzrost o 2,6 proc.), a liczba klientów pre-paid 7,568 mln (wzrost o 4,6 proc.).

Liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowych wzrosła o 49,1 proc., do 645 tys.

Smartfony stanowiły 28 proc. w sprzedaży post-paid, a ich liczba wzrosła do 1,8 mln, co odzwierciedliło się we wzroście ARPU z usług przesyłu danych o 29 proc.

Reklama

Zagregowane ARPU dla usług telefonii komórkowej wyniosło na koniec II kwartału 2011 roku 41,1 zł wobec 39,4 zł po I kwartale 2011 roku oraz 43,6 zł na koniec II kwartału 2010 roku.

Reklama

TP SA podała, że Centertel jest liderem rynku w ujęciu wartościowym. Jego udział rynkowy w II kwartale wynosił 30,8 proc., podobnie jak w I kwartale tego roku. W II kwartale 2010 r. udział ten wynosił 31,5 proc.

Ilościowy udział Centertela w rynku telefonii komórkowej wyniósł w II kwartale tego roku 29,9 proc. wobec 30,1 proc. w I kwartale br. i w stosunku do 30,7 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Marża EBITDA spadła rdr w II kwartale 2011 roku o 1,2 pkt proc., do 30,1 proc.

EBITDA wzrosła w tym okresie rdr o 1,9 pkt proc. oraz o 13 proc. kdk.

"W II kw. EBITDA wzrosła o 13,0 proc. kdk, a marża ponownie przekroczyła poziom 30 proc. Te dobre wyniki zostały osiągnięte głównie dzięki wzrostowi przychodów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów niezwiązanych ze sprzedażą" - napisano w raporcie TP SA.

W całym I półroczu przychody TP SA z telefonii komórkowej wyniosły 3,82 mld zł wobec 3,77 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrosły tym samym o 1,5 proc. (PAP)

jow/ jtt/ mki/