Poprawka autorstwa SLD, podobnie jak złożony wcześniej przez PiS wniosek mniejszości, przewidywały, że właściciele bankomatów mogliby pobierać - oprócz opłat przekazywanych im przez banki wystawiające karty płatnicze - dodatkowe opłaty od klientów wypłacających gotówkę z bankomatów. Osoba korzystająca z bankomatu byłaby informowana o wysokości tej opłaty.

Reklama

Według pomysłodawców zmian, umożliwienie ustanawiania dodatkowych opłat mogłoby zachęcić właścicieli bankomatów do instalowania urządzeń w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma banku. Rozwiązanie to przepadło w głosowaniu, podobnie jak pozostałych osiem wniosków mniejszości. Przyjęto jedynie poprawki dotyczące zasad przyjmowania środków na poczet wykonania transakcji płatniczej i kosztów nadzoru nad rynkiem usług płatniczych.

Przygotowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych wdraża unijną dyrektywę z 2007 r. w sprawie usług płatniczych, tzw. PSD, która ujednolica przepisy w całej UE. Według resortu finansów ustawa jest pierwszą próbą systemowego uregulowania w Polsce zarówno usług płatniczych, jak i działalności polegającej na świadczeniu tych usług.

Zgodnie z obecnymi przepisami usługi płatnicze świadczone są jako swobodna działalność gospodarcza. Po wejściu w życie proponowanych przez rząd rozwiązań będzie to działalność regulowana, podlegająca kontroli m.in. Komisji Nadzoru Finansowego. Zdaniem resortu finansów objęcie instytucji płatniczych nadzorem KNF przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa środków powierzanych tym podmiotom.

Ustawa obejmie m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe i ich oddziały, SKOK-i, operatorów pocztowych i pośredników świadczących usługi płatnicze, tzw. okienka kasowe oraz nowe instytucje - biura usług płatniczych. W sumie ustawie będą podlegać 22 tys. 534 podmioty.

Zgodnie z ustawą na rynek usług finansowych będą mogli wejść nowi dostawcy: instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych. Instytucja taka, po otrzymaniu zezwolenia KNF albo odpowiedniego organu nadzoru jednego z państw członkowskich, będzie mogła świadczyć usługi w UE. Do usług płatniczych zaliczane będzie m.in. prowadzenie rachunku, wpłaty i wypłaty gotówki, przelewy, zlecenia.