Joanna Strzelec-Łobodzińska, która przez ostatnie 2,5 roku nadzorowała górnictwo jako wiceminister gospodarki, została nowym prezesem Kompanii Węglowej (KW). Jest pierwszą kobietą, która pokieruje polską spółką węglową. Decyzję o wyborze nowego zarządu tej największej górniczej firmy w UE podjęła obradująca w poniedziałek w Warszawie rada nadzorcza spółki - poinformował rzecznik KW Zbigniew Madej.

Reklama

Rozmowy z kandydatami do zarządu przeprowadzono już w końcu kwietnia, rada odłożyła jednak decyzję o składzie zarządu nowej kadencji. Nieoficjalnie osoby zbliżone do rady potwierdzają, że czekano na decyzję o skróceniu karencji, w myśl której b. wiceminister mogłaby dopiero po roku objąć stanowisko w spółce. Ostatecznie Strzelec-Łobodzińska, która 23 maja odeszła z resortu gospodarki, otrzymała zgodę na skrócenie karencji, a tym samym na szefowanie KW.

Przed objęciem funkcji wiceministra gospodarki (w październiku 2008 r.) 56-letnia Joanna Strzelec-Łobodzińska była związana głównie z energetyką. Przez wiele lat pracowała w Elektrowni Jaworzno III, a później w Południowym Koncernie Energetycznym i tworzącej się wówczas grupie Tauron, gdzie stała na czele zarządu. O stanowisko prezesa firmy ubiegał się także Jacek Korski - dotychczasowy wiceprezes ds. integracji i rozwoju, od września ubiegłego roku koordynujący prace zarządu KW. Korski nie znalazł się jednak w składzie zarządu nowej kadencji - na stanowisku wiceprezesa zastąpi go Krzysztof Brejdak, w przeszłości m.in. członek zarządu banku ING.

Większość pozostałych członków dotychczasowego zarządu pozostanie w jego składzie także w nowej, trzyletniej kadencji. Za sprzedaż i marketing nadal będzie odpowiadał Zbigniew Paprotny, za produkcję Marek Uszko, za finanse Ewa Malek-Piotrowska, a za sprawy pracownicze Piotr Rykala. W nowej kadencji nie będzie - jak dotąd - stanowiska wiceprezesa ds. zabezpieczenia produkcji (zajmował się m.in. przetargami). Funkcję tę pełnił Włodzimierz Mikoda.

Zarząd nowej kadencji rozpocznie pracę z chwilą przyjęcia przez walne zgromadzenie sprawozdań poprzedniego zarządu, co nastąpi przed końcem czerwca. Kompania Węglowa nie miała szefa od września ubiegłego roku, kiedy minister gospodarki odwołał poprzedniego prezesa, któremu prokuratura postawiła zarzuty korupcyjne. Od tej pory firmą kierował wiceprezes Korski, jako koordynujący prace zarządu.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na prezesa i pięciu członków zarządu zgłoszono w sumie 18 aplikacji. Kandydatów oceniała siedmioosobowa rada nadzorcza, na czele której stoi szefowa departamentu górnictwa w Ministerstwie Gospodarki, Aleksandra Magaczewska. W końcu ubiegłego roku ogłoszono już konkurs na prezesa Kompanii, który jednak zakończył się bez rozstrzygnięcia. Rada uznała wówczas, że pół roku do zbyt krótki okres, by nowy prezes mógł efektywnie zrealizować swoją wizję działania firmy. Dlatego zdecydowano, że wiosną ruszy konkurs na cały zarząd.

Kompania Węglowa to największa górnicza firma w Europie, o zdolności wydobywczej ok. 40 mln ton węgla rocznie. Zatrudnia ok. 60 tys. osób w 15 kopalniach.