UOKiK poinformował, że spółka zobowiązała się do zmiany tych praktyk. Prezes Urzędu nałożyła na firmę obowiązek wykonania tego zobowiązania oraz złożenia sprawozdania o stopniu jego realizacji. W przypadku niewykonania tego obowiązku, przedsiębiorcy grozi kara do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Reklama

UOKiK wyjaśnił, że przedsiębiorca w umowach zastrzegał sobie możliwość podwyższenia ceny za towar oraz wynagrodzenia za wykonanie usługi montażu - mebli kuchennych, parkietów i paneli - w przypadku zmiany przepisów o VAT. Firma nie dawała klientowi możliwości odstąpienia od umowy. "Jeśli pomiędzy datą zawarcia umowy, a dokonaniem montażu nastąpiłby wzrost podatku VAT, to zgodnie z kwestionowanym postanowieniem Castorama, w chwili wystawiania faktury po wykonaniu usługi, byłaby uprawniona do podwyższenia uprzednio uzgodnionej ceny" - podkreślił UOKiK.

Urząd zaznaczył, że nie kwestionuje prawa do podwyższania ceny w przypadku zmiany VAT. Jednak zgodnie z prawem, w wypadku zmiany istotnych warunków umowy, np. ceny, konsument musi mieć prawo zrezygnowania z zakupu. Według UOKiK, "przedsiębiorca nie informował, że gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, czyli prawa do składania reklamacji".