Jak pisał „DGP”, projekt ma zawierać m.in. odliczenia w PIT kosztu zakupu polis na zdrowie oraz możliwość finansowania ich z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Polisy umożliwiałyby korzystanie nie tylko z prywatnych, ale też publicznych placówek ochrony zdrowia z uniknięciem kolejek. Dziś rynek dodatkowych polis szacowany jest przez ekspertów na ok. 250 mln zł. Z kolei na abonamenty medyczne sprzedawane przez centra medyczne Polacy wydają przynajmniej 2 mld zł rocznie.

Ustawa o dodatkowych polisach została wpisana do priorytetów rządu na ten rok. Nie wiadomo jednak, w jakiej formie zostanie przyjęta, bo na jakiekolwiek ulgi podatkowe z tytułu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych nie zgadzał się do tej pory resort finansów. A bez ulg rynek polis nie będzie się rozwijał tak szybko, jak chciałby tego resort zdrowia, który planuje, że w ciągu 3 do 5 lat roczne składki na dodatkowe ubezpieczenia wyniosą kilka miliardów złotych.