>>>Ten program rozliczy cię z fiskusem

Reklama

Program jest realizowany od 2010 roku i potrwa do roku 2013. Jest nim objętych pięć gmin: Nowinka, Augustów, Bakałarzewo, Filipów i Raczki.

To pierwszy taki kompleksowy, tematyczny program na rzecz ochrony zlewni rzeki, wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. NFOŚ przekazuje na ten cel samorządom 100 mln zł w formie dotacji z NFOŚ i 20 mln zł pożyczek.

Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę wodociągów i kanalizacji, budowę blisko tysiąca przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację dwóch oczyszczalni ścieków. W gminach powstanie łącznie ok. 200 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz kilkadziesiąt kilometrów sieci wodociągowej.

W piątek w Raczkach samorządowcy i przedstawiciele WFOŚ rozmawiali o szczegółach realizacji programu w 2011 roku.

Reklama

Jak dotychczas tylko jeden samorząd - gmina Nowinka - w 2010 roku skorzystał z pieniędzy z programu. Wydano 16 mln zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie. Pozostałe 4 gminy: Augustów, Bakałarzewo, Filipów i Raczki w 2010 roku przygotowywały potrzebną dokumentację i przeprowadzały przetargi tak, by inwestycje zacząć w 2011 roku - poinformował w piątek PAP prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku Adam Sieńko.

Reklama

Gmina Raczki otrzymała 10 mln zł na realizację swoich projektów. Jak poinformował w piątek PAP wójt Roman Fiedorowicz, jeszcze w tym roku 3 mln zł zostaną wykorzystane na modernizację oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, a ok. 2 mln zł na budowę 100 przydomowych oczyszczalni ścieków wzdłuż rzek Rospuda i Szczeberka.

Wójt chce, by większość z pozostałych 5 mln zł wydać na kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. W sumie gmina zaplanowała ich ok. 260. Wszystkie mają być gotowe do 2013 roku.

"Mieszkańcy wolą przydomowe, małe oczyszczalnie i gmina się skłania właśnie ku takiemu rozwiązaniu. Na naszym terenie lepsze są małe oczyszczalnie niż kolektory przyłączające do jednego zbiornika" - dodał Fiedorowicz.

Dolina Rospudy jest jednym z najpiękniejszych miejsc północnej Suwalszczyzny. 70-kilometrowa rzeka Rospuda przepływa przez dziewięć jezior. W dolinie występują gatunki ptaków i roślin, którym grozi wyginięcie.

O dolinie stało się głośno za sprawą sporu o przebieg obwodnicy Augustowa. Droga miała przecinać dolinę w jednym z najpiękniejszych odcinków, po protestach ekologów trasa została zmieniona i pobiegnie przez Raczki. W 2009 roku po zmianie trasy obwodnicy Augustowa, rząd zadeklarował, że w ramach rekompensaty za opóźnienie w budowie m.in. da pieniądze na ochronę Rospudy.

Dolina Rospudy leży w obszarze Natura 2000. Inwestycje na terenach objętych ochroną w ramach tej sieci są dozwolone, ale podlegają rygorystycznym przepisom unijnym. Było to powodem konfliktu dotyczącego budowy tamtędy obwodnicy Augustowa. Inwestycja w nowym wariancie ma także przebiegać przez dolinę, ale nie wkroczy w obszar Natura 2000.(PAP)

kow/ bur/ je/ mag/