W 2007 roku Eureko odnotowało niemal miliard zysku straty netto. Jest to głównie wynik strat poniesionych na międzynarodowych inwestycjach. Spadła także sprzedaż ubezpieczeń na życie. W 2007 roku wyniosła ona 67 mln euro, natomiast w ubiegłym o 25 milionów mniej. 30 procentowy wzrost sumy, jaką Eureko zebrało ze składek jest marnym pocieszeniem dla akcjonariuszy firmy.

>>> Rząd nie da Eureko kontroli nad PZU

Najwięcej udziałów w holenderskim ubezpieczycielu ma Achmea, a drugim jest Rabobank. Te koncerny dadzą Eureko miliard euro dotacji.

>>> PZU ostrzy zęby na konkurentów i banki

Eureko ma jedną trzecią udziałów w czołowym polskim ubezpieczycielu PZU i jest w sporze z polskim rządem o przejęcie kontroli nad spółką. Holenderski ubezpieczyciel domaga się realizacji podpisanej 10 lat temu ze Skarbem Państwa umowy prywatyzacyjnej i przejęcia kontroli nad firmą.