Optymistami co do przyszłości gospodarki są dziennikarze "Le Figaro", którzy sporządzili listę symptomów, które mają wskazywać na zbliżające się ożywienie i powrót koniunktury.

Reklama

Swoją prognozę opierają głównie na dobrych danych z przemysłu. W maju i czerwcu odnotowano ponowny wzrost produkcji przemysłowej. Ożywienie w tym sektorze jest tym istotniejsze, gdyż dotyczy również rynku stali. Z tym z kolei wiąże się druga dobra wiadomość - poprawa sytuacji na rynku produkcji nowych samochodów.

>>> Oto kraje, które najmocniej dotknął kryzys

Zwiększają się obroty supermarketów. To jest jeden z przejawów rosnącej konsumpcji wewnętrzej, która jest jednym z motorów napędzających gospodarkę.

Lepiej radzą sobie także przedsiębiorstwa, które zwiększają swoje wydatki na reklamę. W lepszej kondycji jest także paryska giełda, na której indeksy coraz częściej przyjmują kolor zielony.

Reklama