Inne
Reklama

W co opłaca się inwestować?

Wiele przesłanek wskazuje, że dla światowej gospodarki i finansów nadciągają ciężkie czasy. Rośnie inflacja, ceny paliw oraz żywności, maleje wzrost gospodarczy, w niektórych krajach pojawiają się nawet oznaki recesji. Wydawać się może, że to nie czas na inwestycje. GETIN Bank udowadnia, że to nieprawda, proponując niezwykle atrakcyjną ofertę inwestycyjną – polisę strukturyzowaną.


Droga ropa

Za zawirowania w światowej gospodarce odpowiadają głównie wysokie ceny ropy naftowej. Rosnące ceny tego surowca wpływają na wszystkie gałęzie gospodarki, podwyższając koszty działalności. W pierwszej kolejności odbijają się na kosztach transportu oraz energii, co daje efekt domina i skutkuje wzrostami kosztów w całej gospodarce. Wysokie ceny tego surowca zwróciły uwagę na biopaliwa, produkowane najczęściej z produktów rolniczych - zbóż, roślin oleistych.

Rynki oszalały

Według Banku Światowego, od początku 2002 roku do końca lutego obecnego roku koszyk cen żywności, przyjmowany jako baza bo obliczania ruchów cen, wzrósł o 140 procent. Z szacunków ekonomistów wynika, że wzrost cen żywności w ciągu kilkunastu lat spowoduje obniżenie poziomu życia na świecie. W krajach wysoko rozwiniętych standard ten obniży się o około 3 procent, w państwach uboższych aż o 20 proc.

Chiny i Indie czy biopaliwa?

Jak twierdzą niektórzy ekonomiści, podwyżki cen żywności są skutkiem większej konsumpcji w Chinach i Indiach. Społeczeństwa tych krajów stały się bogatsze, przeznaczając część swoich rosnących dochodów między innymi na żywność.

Bank Światowy uważa jednak, że za wzrost cen żywności nie odpowiada rosnąca konsumpcja w Indiach i Chinach. Z poufnego raportu Banku Światowego, omawianego przez dziennik "Guardian", wynika bowiem, że gwałtowny wzrost cen żywności wynika ze wzrostu popytu na biopaliwa. Wzrost popytu na biopaliwa to z kolei pochodna wysokich cen ropy naftowej.

Optymalny wybór: inwestycja w rolnictwo

W warunkach rosnących cen żywności optymalnym wyborem wydają się więc inwestycje w rynek rolny. I to co najmniej w kilku powodów. Ponieważ żywność jest bezwzględnie artykułem pierwszej potrzeby, więc w warunkach "zaciskania pasa" przez konsumentów będzie towarem "pierwszego wyboru" w przeciwieństwie do artykułów przemysłowych. Brutalnie mówiąc, jeść muszą wszyscy, kupować nieruchomości, samochody czy telewizory już nie. Inwestycje w rynek rolny są również bardzo stabilne, a wszelkie wahnięcia znacznie częściej bywają korzystne dla inwestorów. O niesłychanym potencjale tego rynku mówią dane - indeks BNP Paribas firm sektora rolnego w ostatnich latach rośnie dynamicznie.


Charakterystyka wzrostu indeksu BNP Paribas Agribusiness


Korzystny wybór: GETIN Bank

W wyniku ostatnich wydarzeń na światowych giełdach wielu inwestorów poniosło znaczne straty. Część ostrożnych inwestorów wycofała swoje środki przed załamaniem. Jeszcze inni - ci najostrożniejsi - wcale nie inwestowali w ryzykowne ich zdaniem giełdy czy fundusze, woleli wybrać pewne lokaty. To właśnie dla nich wszystkich GETIN Bank przygotował swój najnowszy strukturyzowany program inwestycyjny. Ci, którzy na skutek wcześniejszych zawirowań stracili swoje pieniądze, będą mogli odzyskać nawet znaczną część "utopionych" wcześniej pieniędzy, zaś ci lękający się inwestycji, mogą zarobić dużo więcej niż na lokatach. Wszyscy zyskują niepodważalny atut - nie będą mogli stracić, bowiem GETIN Bank gwarantuje całkowity zwrot zainwestowanego kapitału. Z funduszem inwestycyjnym Kapitał Bezpieczeństwa można tylko zyskać gdyż inwestycja ta jest oparta o rynek rolny. Kapitał Bezpieczeństwa to niepowtarzalna możliwość uzyskania wysokich zysków nawet w warunkach niskiego wzrostu gospodarczego czy nawet recesji. To zyski oparte o kursy akcji spółek z całego świata z szybko rozwijającej się branży rolniczej. Polisa strukturyzowana to same zalety – w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych nie można na niej stracić. To pewność lokaty, wzbogacona o wysokie zyski oraz dodatkowe pakiety usług finansowych i ubezpieczeniowych. Co warto podkreślić – pakiety bezpłatne.

Reklama


Pewność i bezpieczeństwo

Możliwość znacznych zysków i gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału to oczywiście nie jedyne zalety strukturyzowanej polisy inwestycyjnej GETIN Banku. Z tym programem inwestycyjnym powiązany jest wspomniany pakiet atrakcyjnych i bezpłatnych usług dodanych. Zyski wypracowane przez produkt zwolnione są z podatku od dochodów inwestycyjnych („podatku Belki"). Ponieważ inwestycja owa jest zwolniona także od podatku od spadków, jest więc atrakcyjną propozycją dla osób starszych, pragnących zabezpieczyć swój byt lub byt swoich najbliższych, nawet po własnej śmierci.

Kapitał Bezpieczeństwa to: gwarancja wypłaty 100% kapitałumożliwość wysokich zyskówbezpieczna inwestycjapełny zysk, nie dzielimy się z fiskusemubezpieczenie na życie i dożycie

Inwestycja ta obejmuje również ubezpieczenie na życie. W przypadku śmierci ubezpieczonego, GETIN Bank wypłaci 101 procent zainwestowanego kapitału. Osoba inwestująca może przy tym wskazać dowolne osoby uprawnione do odbioru świadczenia w przypadku śmierci. Zainwestowane pieniądze więc nie przepadną. Kapitał Bezpieczeństwa to pewny i bezpieczny zysk!

Kapitał Bezpieczeństwa jest dostępny dla wszystkich - od nastolatków po seniorów. Klient w dniu wpłaty musi być pełnoletni i nie może liczyć więcej niż 80 lat. Minimalna wpłata to zaledwie 1000 złotych (jeden tysiąc złotych). Jest więc to propozycja dla każdego - od nastolatka czy studenta pragnącego korzystnie zainwestować zarobione podczas wakacji pieniądze po seniorów, chcących zapewnić sobie i bliskim pewne zabezpieczenie finansowe. To także pewna i gwarantująca zysk propozycja dla osób pragnących odzyskać środki stracone w innych funduszach!


Dowiedz się więcej na:
www.depozyty.getinbank.pl

Zapisy tylko do 29 sierpnia!