Z upoważnienia premiera Donalda Tuska, minister Michał Boni skierował prośbę do Związku Banków Polskich o maksymalne ułatwienie członkom rodzin ofiar tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem dostępu do środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych ofiar wypadku, np. poprzez uproszczenie procedur wypłaty.

Reklama

W związku z tym Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, zwrócił się do szefów banków z prośbą o zidentyfikowanie wśród listy klientów banków ofiar tragedii oraz rozważnie możliwości maksymalnego uproszczenia procedur bankowych w celu przyspieszenia dostępu do środków finansowych ofiar członkom rodzin osób poległych w ostatniej katastrofie lotniczej.

W najbliższym czasie planowane jest spotkanie ministra Michała Boniego z przedstawicielami Związku Banków Polskich.