.Zarząd TP SA proponuje, by dniem ustalenia prawa do dywidendy z zysku za 2009 rok był 17 czerwca, a dniem jej wypłaty 1 lipca. Zarząd spółki zarekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie na dywidendę około 2 mld zł, co daje 1,5 zł na akcję.

Reklama

Decyzję w sprawie podziału zysku podejmie WZA spółki zwołane na 23 kwietnia 2010 roku.