Spadkodawca wskaże spadkobiercę, który odziedziczy jego samochód lub dom. Własność przedmiotu zapisu uprawniony otrzyma w dniu śmierci testatora. Zapisobierca windykacyjny odpowie za długi spadkowe i wypłaci zachowek

Reklama

Nowe zasady przekazania spadku

W testamencie spadkodawca będzie mógł wskazać, jakie przedmioty po śmierci otrzymają poszczególni spadkobiercy. Nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego nie będzie też wymagało dodatkowych działań, ze strony zapisobiercy.

"By skutecznie przenieść własność konkretnego przedmiotu, wystarczy, że spadkodawca sporządzi jeden dokument, tj. testament w formie aktu notarialnego" - wyjaśnia Joanna Czyż-Zielińska, radca prawny z wrocławskiego oddziału Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

W ten sposób Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało nowelizację kodeksu cywilnego, chce usunąć funkcjonującą w praktyce, a zbędną formalność w postaci konieczności sporządzenia dodatkowej umowy notarialnej przenoszącej własności rzeczy odziedziczonej przez spadkobiercę na zapisobiercę. Projekt został już skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Propozycję resortu pozytywnie oceniła Krajowa Rada Sądownictwa.

Więcej informacji: Spadkodawca wskaże konkretne przedmioty i osoby

p