Pod koniec roku 2009 Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował połączenie Banku BPH i GE Money Banku i tym samym sfinalizowana została fuzja prawna banków. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku GE Money Banku na Bank BPH.

Reklama

Według piątkowego komunikatu BPH prezes Wancer uznał, że "przeprowadzona z końcem 2009 r. fuzja prawna BPH i GE Money Banku oraz planowane zakończenie w połowie bieżącego roku integracji operacyjnej banków, wieńczą jego ponad 10-letni okres zarządzania Bankiem BPH".

Cytowany w komunikacie prezes GE Capital Global Banking Dmitri Stockton powiedział, że Rada Nadzorcza zamierza pozyskać na stanowisko prezesa "najwyższej klasy menedżera z polskiego rynku. Mam nadzieję, że proces rekrutacji zostanie zakończony w drugiej połowie roku" - podkreślił.

Spółka poinformowała, że również w piątek rezygnację złożył członek zarządu, wiceprezes Kazimierz Łabno, który odpowiada za Pion Operacji, Informatyki, Rozliczeń i Usług. Ze spółki odejdzie z końcem stycznia tego roku.

Ponadto Rada Nadzorcza powołała Richarda Gaskina na stanowisko wiceprezesa Banku BPH (decyzja ta wejdzie w życie wraz z rejestracją przez sąd zmiany w statucie Banku BPH powiększającej liczbę członków Zarządu). Ma on być odpowiedzialny za Pion Strategii i Integracji, a także za dodatkowe zadania operacyjne dotyczące działalności całego Banku. Richard Gaskin rozpoczął karierę zawodową w GE w 1999 roku, po 13 latach pracy w Ford Credit w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Rada Nadzorcza Banku BPH powołała również Rona Malaka na stanowisko wiceprezesa zarządu, odpowiedzialnego za Pion Operacji, Informatyki, Rozliczeń i Usług. Warunkiem powołania Rona Malaka na to stanowisko jest uzyskanie przez niego pozwolenia na pracę w Polsce, zgodnie z obowiązującymi regulacjami (nie wcześniej jednak niż 1 lutego br.). Ron Malak objął stanowisko Prezesa Zarządu GE Money w Rumunii w 2007 roku kierując tym biznesem w czasie znaczących przekształceń.