W okresie 1 października 2008 – 30 września 2009 spółka Sage osiągnęła przychód w wysokości ponad 59 milionów złotych (59 359 tys. PLN), co oznacza wzrost o 6,06 proc. względem roku obrachunkowego 2008 (55 965 tys. PLN). O 7 proc. wzrosła baza zarejestrowanych klientów, licząca 60 tys. przedsiębiorstw na koniec września 2009 roku.

Reklama

Zysk operacyjny spółki pozostał na niezmiennym poziomie i wyniósł 11 milionów złotych (dokładnie 11 114 tys. PLN, podczas gdy w 2008: 11 015 tys. PLN). Marża zysku operacyjnego (EBITA) wyniosła 18,7 proc. (w 2008 – 19,7 proc.)

Wyższą sprzedaż niż w 2008 roku obrachunkowym osiągnięto w zakresie oferowanego oprogramowania: w linii Forte – o 9,6 proc., a w linii Symfonia – o 3,4 proc. Warto podkreślić dynamiczny, 30 procentowy wzrost przychodów firmy z usług abonamentowych (subskrypcji).

- Ten rok nie należał do łatwych dla gospodarki, a branża producentów oprogramowania nie była tu wyjątkiem – tym bardziej cieszą nasze dobre wyniki, które przekroczyły oczekiwania - mówi Elwira Sokołowska, prezes zarządu Sage sp. z o.o. – Rezultaty te to najlepszy dowód potencjału Sage na polskim rynku - umiejętności dostrzegania i wykorzystywania szans, nawet w trudnych okolicznościach. Dziękuję za to każdemu z naszych pracowników i partnerów.

Wyniki Sage sp. z o.o. w skrócie:

  • przychody: 59 mln zł
  • zysk operacyjny: 11 mln zł
  • EBITA: 18,7 proc
  • 7.000 nowych klientów
  • 60.000 zarejestrowanych klientów
  • 30% wzrost przychodów z subskrypcji

Na świecie Grupa Sage wykazuje dalsze nastawienie na ograniczanie kosztów. W 2009 zdobyła 245,000 nowych klientów i łącznie posiada ich już 6.1 miliona. Wydatki na badania i rozwój pozostały utrzymane na poziomie niemal 175 milionów funtów (GBP).

W 2009 roku finansowym niezrewidowane przychody Sage Group plc wzrosły o 11 proc. i wyniosły 1 439,3 mln funtów (w 2008: 1 295,0 mln £). Zysk EBITA przed opodatkowaniem i uwzględniając koszty restrukturyzacji wyniósł 320,7 mln funtów (w 2008: 341,2 mln £), zaś wskaźnik zysku operacyjnego (ang. EBITA margin), uwzględniający koszty restrukturyzacji, wyniósł 22 proc. (w 2008: 23 proc.).