W projekcie budżetu na 2024 r. na Fundusz Kościelny przewidziano 257 mln zł, łącznie wydatki w dziale wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne wynoszą 284 mln zł. Dział jest włączony do MSWiA. Całość budżetu państwa to 866 mld zł, na sprawy wewnętrzne ma iść 43 mld zł – na tle tych liczb kwota na Fundusz Kościelny jest niewielka. To pokazuje, że jego ewentualna likwidacja to raczej kwestia symboliczna niż poważne oszczędności.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRYCZNYM "DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ">>>