Reklama
Bank Pekao wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) opracował nowe warunki finansowe do kolejnej odsłony Kredytu Energooszczędnego realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki niemu tamtejsi przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc w poprawie swojej efektywności energetycznej. To konieczne, bo według analityków można spodziewać się dalszego wzrostu cen energii w związku z wahaniami cen surowców, a także koniecznością redukcji CO2. Termomodernizacja, wymiana starych maszyn i montaż instalacji fotowoltaicznych pozwoli wymiernie ograniczyć zużycie energii, co oznacza oszczędności dla firmy i większą dbałość o środowisko.
Kredyt na preferencyjnych warunkach sięgający nawet 5 mln zł otrzymają przedsiębiorstwa, które przeprowadzają inwestycje zwiększające efektywność energetyczną o co najmniej 25 proc. Produkt umożliwia również finansowanie wydatków poniesionych ze środków własnych, z zastrzeżeniem, że projekt nie został jeszcze ukończony. Maksymalny okres kredytowania to 15 lat.
Największym atutem Kredytu Energooszczędnego jest jego niskie oprocentowanie. Tylko część kredytu (minimalnie 16 proc.) jest oprocentowana zgodnie z polityką cenową banku. 84 proc. pożyczanych środków pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego, co zapewnia oprocentowanie zaledwie na poziomie 0,2 proc. Jeśli projekt podnosi efektywność o więcej niż 60 proc., wówczas kredyt jest całkowicie bezkosztowy.
Bank Pekao może przeznaczyć na ten cel ponad 100 mln zł. Swoim klientom oferuje również bezpłatny audyt energetyczny, dzięki któremu firmy mogą przekonać się, jakie projekty najlepiej objąć kredytem. Eksperci podkreślają bowiem, że instrument nie ogranicza się tylko do ocieplania budynków i jest przeznaczony na szeroko rozumianą energooszczędność także firm produkcyjnych.
– Kredyt Energooszczędny pozwala m.in. na sfinansowanie wymiany maszyn i urządzeń na bardziej energooszczędne, a zatem na inwestycje o charakterze odtworzeniowym, które są wyłączone z finansowania w ramach klasycznych dotacji unijnych. Z jego pomocą można sfinansować również przebudowę linii produkcyjnych, budowę lub przebudowę instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, a także zrealizować wiele innych projektów, dzięki którym mikro, małe i średnie firmy zwiększą swoją efektywność energetyczną – tłumaczy Jakub Fulara, dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Banku Pekao S.A. Podkreśla, że o atrakcyjności Kredytu Energooszczędnego świadczy również jego koszt, który może być znacząco niższy od poziomu rynkowego, co wynika z faktu, że jest to instrument finansowy zasilany środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Programem zarządza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Firmy z tego regionu będą mogły korzystać z funduszu do końca 2023 r. lub do wyczerpania środków. Władze regionu przekonują, że finansowanie wymiernie pomoże lokalnym firmom w zwiększeniu swojej atrakcyjności dla inwestorów i utrzymaniu konkurencyjności. Przyczyni się również do walki z negatywnymi skutkami COVID-19 w gospodarce.
- Pieniądze na inwestycje związane z termomodernizacją, efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii to ważna część naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Samorząd województwa przeznaczył w jego ramach na ten cel 250 mln zł. To szansa dla kujawsko-pomorskich przedsiębiorców na ograniczenie kosztów w firmie, zwiększenie konkurencyjności i realny wkład w ochronę środowiska naturalnego. Potencjał zmian w tym obszarze widoczny jest zwłaszcza w przypadku mikro, małych i średnich firm. Jestem przekonany, że tego typu wsparcie spotka się z dużym zainteresowaniem – ocenia Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
Jak podkreślają przedstawiciele EBI projekt wpisuje się w dotychczasowe działania Unii Europejskiej zmierzające do redukcji emisji CO2 i tym samym ograniczania negatywnego wpływu gospodarki na klimat. – Jednym z najważniejszych priorytetów w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Banku Unii Europejskiej jest wspieranie inicjatyw zmierzających do ochrony klimatu i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Przyjęta w 2020 r. Mapa Drogowa EBI jako Banku Klimatu stawia ambitny cel wzrostu udziału finansowania „zielonych” projektów do wysokości co najmniej 50 proc. całej działalności kredytowej banku do końca 2025 r. Nawiązana współpraca z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Bankiem Pekao SA doskonale wpisuje się w ten szczytny cel – podkreśla Goetz von Thadden, dyrektor Wydziału Instrumentów Finansowych w Departamencie Morza Bałtyckiego i Europy Północnej w EBI.
W ofercie Banku Pekao znajdują się też inne produkty z zakresu modernizacji energetycznej, m.in. Kredyt PrzEKOrzystny z bezpłatną gwarancją Biznesmax ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest on przeznaczony na instalacje do wytwarzania energii elektrycznej przy użyciu paneli fotowoltaicznych. Dopłaty do odsetek wynoszą rocznie do 5 proc. wypłaconej kwoty kapitału w przypadku kredytów i gwarancji udzielonych do końca tego roku. Później spadną do 3,33 proc.
Materiały prasowe
GRK
Partner
Materiały prasowe