Będzie raport, mam nadzieję, że już w tym tygodniu, wtedy nie będziemy dyskutować o przeciekach z potencjalnej treści tego raportu, tylko o zawartości dokumentu. Pamiętajmy o tym, że OFE stanowią istotny element architektury polskich finansów, w tym także warszawskiej giełdy, która jest największą giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej - przypominał minister gospodarki.

Reklama

Pozytywny wpływ na gospodarkę się kończy, dominuje negatywny, dlatego potrzebne są radykalne zmiany. Takie konkluzje zawiera rozdział rządowego raportu emerytalnego przedstawiający wpływ otwartych funduszy emerytalnych na wzrost gospodarczy. O tym pisze dziś "Dziennik Gazeta Prawna".

Według raportu, OFE miały dobry wpływ na rozwój giełdy czy prywatyzację, jednak obecnie będzie on malał. W innych kwestiach wpływ filaru kapitałowego bądź nie był jednoznacznie korzystny, bądź jest negatywny. Stąd konieczność zmian. Wnioski są trzy: szybkie i bezpieczne zredukowanie budżetowych kosztów funkcjonowania OFE. Radykalna zmiana sposobu wyboru funduszu przez ubezpieczonych i urynkowienie OFE. Wreszcie w długim okresie ograniczanie udziału funduszy emerytalnych w giełdzie.

Raport przygotowują ministrowie finansów i pracy.