OPZZ stwierdził we wniosku do TK, że nowe przepisy zmieniają reguły "gry" podczas jej trwania. Chodzi o objęcie nowymi przepisami osób, które już są na rynku pracy.

Reklama

Związkowcy twierdzą też, że wprowadzenie emerytur częściowych jest niesprawiedliwe społecznie.

Podkreślają również m.in., że nowe przepisy są nieczytelne, gdyż nowela odsyła do wielu innych regulacji.