Zgodnie z przyjętą reformą wiek emerytalny będzie się teraz wydłużał dla kobiet każdego roku o cztery miesiące, a dla mężczyzn - o dwa miesiące. W tej chwili mężczyźni pracują na Litwie do chwili, gdy skończą 62,5 roku, a kobiety - do 60. roku życia.

Reklama

Decyzja o wydłużeniu wieku emerytalnego zapadła z powodu pogarszającej się sytuacji demograficznej w kraju. Według Rady Europy, prawie jedna czwarta mieszkańców Litwy to emeryci.

Z ubiegłorocznego spisu ludności wynika, że na Litwie mieszka 3,2 mln osób. Przed 20 laty Litwa miała 3,7 mln mieszkańców. Powodem zmniejszającej się liczby ludności jest jeden z najwyższych w Europie poziomów emigracji i ujemny przyrost naturalny.

Prognozy przewidują, że podniesienie wieku emerytalnego pozwoli Litwie zaoszczędzić w tym roku 54 mln litów (16,5 mln euro), a w roku 2013 ok. 147 mln litów (42,6 mln euro).

Litwa przoduje w UE pod względem emigracji. Z opublikowanych przed kilkoma miesiącami danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji wynika, że w ciągu ostatnich 20 lat z kraju wyjechało ponad 600 tys. osób.

Wśród emigrantów najwięcej jest osób młodych, w wieku 25-34 lat. Chęć wyjazdu za granicę do pracy deklaruje 58,3 proc. mieszkańców Litwy do 29. roku życia.