To on skrzyknął emerytów. Idą na wojnę z ZUS

| Aktualizacja:

Znalazł się śmiałe który rzucił rękawicę Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma nawet najmniejszych wątpliwości, żeZUS skrzywdził nie tylko jego. Dlatego znalazł sposób, by dobrać się urzędnikom do skóry.

wróć do artykułu
 • ~pokrzywdzony
  (2011-10-27 19:11)
  Do Wandy. Nie czekając na pozew zbiorowy musisz w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji: za pośrednictwem ZUS złożyć pozew do właściwego sądu okręgowego wydział ubezpieczeń społecznych(obejmuje obszar województwa) zaskarżając wydaną decyzję.
  ODWOŁANIE POWÓDKI
  od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- Oddział w ...- Inspektorat ...z dnia 07 października 2011r. (znak ... wydanej w sprawie wstrzymania wypłaty emerytury na rzecz powódki.

  Niniejszym zaskarżam w całości wyżej wymienioną decyzję tutejszego organu rentowego, zarzucając jej w szczególności:
  Po pierwsze – rażące naruszenie podlegającej prawnej ochronie nabyte przeze mnie na stałe uprawnienie do wypłaty emerytury, jako świadczenia osobowego niezależnego od wynagrodzenia za pracę.
  Po drugie – nie uwzględnienie również faktu, iż świadczenie emerytalne zostało przez powódkę nabyte w oparciu o okresy pracy(zatrudnienia) w innych zakładach pracy oraz w innym czasie w stosunku do aktualnej wykonywanej pracy przez powódkę po przyznaniu jej prawa do emerytury.
  Na tej podstawie niniejszym wnoszę o:
  1). Uchylenie przez Sąd Okręgowy w ... zaskarżonej decyzji organu rentowego z 07.10. 2011r. oraz tym samym przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia temu organowi rentowemu,
  2). Zasądzenie od organu rentowego na rzecz powódki, kosztów postępowania procesowego według norm prawem przewidzianych.

  UZASADNIENIE
  1. Strona powodowa – Pani ...nabyła pełne prawo do emerytury z funduszu ubezpieczeń społecznych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia ...2009 znak ... o przyznaniu emerytury .
  Dowód: kserokopia w/w decyzji organu rentowego – zał. Nr 1.
  Istotne znaczenie w przedmiotowej sprawie ma fakt, iż nabycie prawa do emerytury z dniem ...2009r., nastąpiło jeszcze przed wprowadzeniem, dopiero z dniem 01 stycznia 2011r. zmiany Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(tekst jednolity Dz.U. z 2009r., Nr 153,poz.1227 ze zmianami), a polegającej na tym, iż emerytury przyznane po dniu 01 stycznia 2011 r. ulegają dopiero zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą.
  W myśl zasady , iż prawo nie działa wstecz(„LEX RETRO NON AGIT”) względem w tym przypadku świadczeń nabytych przed wprowadzeniem w życie tej niekorzystnej zmiany cyt. Ustawy z dnia 17.12.1998r. 0 emeryturach i rentach z F.U.S. to jest ustawa ta nie działa wstecz przed dniem 01 stycznia 2011r. – PRZETO nabyte przez powódkę przed tą datą świadczenie emerytalne nie podlega zawieszeniu, a co za tym idzie w dalszym ciągu powódce przysługuje prawo do otrzymywania dwóch świadczeń osobowych, t.j. wynagrodzenia za pracę oraz emerytury pracowniczej w pełnej wysokości.
  Innymi słowy – zawieszenie prawa do emerytury przy kontynuacji dalszego zatrudnienia i uzyskiwania tylko z tego tytułu wynagrodzenia za pracę dotyczy tych osób, które nabyły prawo do emerytury z dniem 01 stycznia 2011r. tj. w dacie wejścia w życie tej niekorzystnej zmiany ustawodawczej. Poza tym zawieszenie prawa do emerytury powoduje znaczącą niekorzystną, zmianę moich dotychczasowych warunków materialnych, co również jest sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi i społecznymi.
 • ~Wanda
  (2011-10-27 12:48)
  Do pokrzywdzony.
  Może w takim razie byś napisał jak taki pozew zbiorowy idt ma wyglądać i co zawierać, przecież nie mamy dużo czaso, ja otrzymałam decyzję z ZUS 7.10.2011r, proszę o pomoc
 • ~KONFESION
  (2011-10-24 10:46)
  ...Pracy NIE ma OGROMNY % mlodych ludzi po STUDIACH!Emeryt w ZADNYM wypadku NIE powinien PRACOWAC w BUDZETOWCE i pobierac jednoczesnie EMERYTURE!!!W firmie PRYWATNEJ czy na WLASNYM...prosze bardzo!!!ALBO rybka albo AQARIUM ze WSPOLNEJ kasy!!!
 • ~Kaszalot
  (2011-10-24 11:15)
  Święczkowski i Barski też muszą wybierać - tak zdecydował Grzegorz Schetyna najlepszy marszałek Rzeczypospolitej
 • ~nadleśniczy rewiru Buda Ruska
  (2011-10-24 11:05)
  *
  wszędzie prawa nabyte, emerytura + dożywotnia posada na urzędzie, wcześniejsze emerytury mundurowe i stany spoczynku dla młodych i zdrowych
  >
  żurnaliści niby zwalczacie absurdy i niesłuszne przywileje, a jednocześnie skaczecie z radości bo gozdek będzie się domagał czegoś od ZUS, choć domaga się uznania przywileju za prawo nabyte
  <
  marszałek Schetyna jasno powiedział że trzeba wybierać - więc niech się pan emeryt nie pulta musi wybrać [kredyt może spłacać z emerytury - chyba u schyłku życia nie wziął milionów na dom dla dzieci]
  "
  oczywiście dzielny emeryt nie rozumie że ZUS jest tylko wykonawcą uchwalonego prawa, a nie jego twórcą, ściganie kogoś za egzekwowanie obowiązujących przepisów nie wróży sukcesów - ciekawe że dzielny żurnalista tego nie zauważył
 • ~dozorca domu Grasia
  (2011-10-24 11:09)
  ~kontakton

  to nie ZUS uchwala prawo, a światli POlitycy z przodującej siły narodu, choć akurat przywrócenie obowiązku rozwiązania umowy o pracę z dniem przejścia na emeryturę wydaje się słuszne i logiczne

  dożywotnie posady w urzędach to nie są prawa nabyte
 • ~jar-gdacz
  (2011-10-24 11:12)
  jeżeli w tej sprawie chce się procesować z ZUS-em, a nie z autorami przepisów - to kiepski z niego urzędnik i powinien być jak najszybciej zwolniony [uwaga osiągnął wiek emerytalny więc Kodeks pracy już go nie chroni]
 • ~POlak
  (2011-10-24 11:17)
  Zatrudniać emerytów po 65 roku życia.Czy to jest takie trudne ??Wprowadzić zapis,że emeryt może pracować gdy osiągnie wiek emerytalny przysługujący normalnemu robotnikowi.
 • ~Da.
  (2011-10-24 11:21)
  Emerytura to jest świadczenie wypłacane ze względu na niemożność pracy wynikającą z osiągniętego wieku! N naszej ukochanej III RP emerytura to jest świadczenie wypłącane przedwcześnie (po 50) jako łapówka przedwyborcza! Między innymi dla tego ZUS jest finansowym bankrótem, a Donek i jego ferajna praktycznie zlikwidowali OFE. Wszystko dla zachowania "praw nabytych" w III RP!!! Gratuluję...
 • ~Anka
  (2011-10-24 15:43)
  Nareszcie ktoś podjął się takiej inicjatywy!! popieram w 1000 %. Proszę o informację, jak można dołączyć się do akcji?
 • ~porannakawa01
  (2011-10-24 22:35)
  > Masz emeryturę jedź na działkę i ciesz się z pieniążków, a nie siedzisz dalej n
  > a stołku chcąc się więcej nachapać. Zwolnij miejsce dla bezrobotnych absolwentó
  > w, młodzi też chcą pracować!!

  Fedak i ZUS chcą regulować rynek pracy.
  I miałbyś racje pisząc - Masz emeryturę jedź na działkę i ciesz się z pieniążków, a nie siedzisz dalej na stołku chcąc się więcej nachapać. Zwolnij miejsce dla bezrobotnych absolwentó
  > w, młodzi też chcą pracować!!

  Polscy emeryci w Kanadzie, w USA mają się zwolnić z pracy aby ktoś taki jak ty do pracu w zamian, z Polski - przyjechał?
  Przecież ci ludzie muszą pracować aby się utrzymać. Wg tamtejszych przepisów są jeszcze daleko do czasu emerytury. Nie pracują przecież aby młodym z Polski miejsce zabierać.
  Jakieś wizy pracownicze dla młodych, jak ty - przyjeżdżających do USA aby stanąć do konkursu o etat - Fedak zamierza załatwiać?
  Fedak chce wpływać na rynek pracy w USA?
  Ci ludzie zwolnili ci miejce pracy w Polsce kilka, kilkanaście lat temu.
  To kto wszedł na ich miejsce?
  Znowu mają robić miejsce jakiemuś tam z Polski przysłanemu?
  Zwolnić się w Stanach, Kanadzie gdy prowadzi się biznes? Zamknąć biznes - jak to domaga się Fedak - choćby na jeden dzień?
  Ogłosić u Sekretarza Stanu zamknięcie korporacji potem renegocjować lub pozrywać kontrakty, pozwalniać pracowników - rodowitych Amerykanów na polecenie Fedak i ZUS z dalekiej Bolanda?
  Stracić ubezpieczenie zdrowotne?
  A potem co? Znowu przechodzić proces otwierania korporacji, znowu zatrudniać pracowników, znowu negocjować pozrywane kontrakty, znowu negocjować z firmami ubezpieczeniowymi pokrycie ubezpieczeniem zdrowotnym przyjetych pracowników?
  A co z reputacją firmy, co z twoją reputacją co to na żądanie urzędniczyny z Polski postępuje tak jakby oszalał i nigdy w życiu żadnego biznesu nie miał? I z takim robić kontrakty długoterminowe gdy znowu na następne żądanie Fedak je pozrywa?
  A co się stanie gdy taki ktoś, już bez ubezpieczenia - zwolniony na żądanie ZUS, Fedak zachoruje?
  Fedak opłaci koszty leczenia? Za szpital to często sprawa kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy dolarów za dzień pobytu w szpitalu.
  I co - walczyć w Sądach Pracy oskarżanym przez zwolnionych pracowników na żądanie z dalekiej Bolandy?
  Przed sądami cywilnymi oskarżonym o pozrywanie kontraktów?
  A kto miałby potem te odszkodowania i kary zasądzone zapłacić?
  Fedak? ZUS?
  Ewidentny skok na kasę, wypracowaną rzetelnie przez emeryta - kasę.
  Emerytura to nie jest jałmużna rozdzielana skąpą reką dobrotliwej urzedniczyny rządowej lub zusowskiej.
  Emerytura to świadczenie wynikające z umowy społecznej - bedziesz pracować, my ci będziemy potrącać składki a ty, gdy dojdziesz to wieku emerytalnego otrzymasz emeryturę.
  Taka był umowa.
  A teraz urzędnicy stawiają warunki blokady uniemożliwiające jej podjęcie.
  Bo przecież w Stanach legalnie pracują tysiące Polaków, które podczas swojej, tam w USA pracy żadnego "paska" wymaganego przez ZUS - nie widziało.
  W ZUS wiedzą o tym - bo przecież mają tam referat rent i emerytur zagranicznych - więc postawili taki warunek, aby tylko nie wypłacić emerytury.
  Emeryt potrzebuje swojej emerytury. Polski rząd jednak potrzebuje jej bardziej.
  Ewidentny skok rządu Tuska na kasę.
  Przygotowali to Kaczyńscy z ichnim rządem, Lech porozumienie z USA, Kanadą podpisał a teraz tuskie to twardo i bezrozumnie realizują.
  Trzeba było Palikota wpuścić do tego kurnika pełnego wypasionych kapłonów. Czas te kapłony na rożen.
  Od dziesięcioleci przywarli na stołkach realizując POPiS.

  I jeszcze - piszesz: starszy człowiek chce nadal żyć aktywnie, pracowa
  > ć, bo jeśli zależy mu tylko na aktywności to może pracować za darmo, na cele sp
  > ołeczne !
  W Stanach, Kanadzie ludzie w polskim wieku emerytalnym muszą pracować aby żyć! Nie utrzymają się bowiem bez pracy.
  Ty zapłacisz za wynajecie mieszkania, ty zapłacisz za lekarstwa, ty zapłacisz na życie? Ty, z dalekiego Bolanda?
 • ~roman
  (2011-10-25 20:20)
  Co tym szczawikom do mojej emerytury. Swoje odpracowalem i emerytura zostala przyznana. NABYLEM PRAWO DO EMERYTURY. Tego nie można zabrać czy zatrzymać, to nie jest renta gdzie muszę stawiać się przed jakąś komisją i udowadnać, że jestem chory a oni chcą mi udowadniać, że jestem zdrowy i wstrzymują mi rentę. Przedstawilem papiery i mam dożywotnio przyznaną emeryturę. To co FEDAKOWA wymyślila to zwykle zlodziejstwo. Niech się peselówa zajmie KRUSEM, a nie moją emeryturą. Mam nadzieję, że to się dla niej źle skończy w Strasburgu.
 • ~pokrzywdzony emeryt
  (2011-10-26 12:11)
  Pan Strudziński chyba nie bardzo wie co robi i emerytów mami.To nie ZUS trzeba pozwać tyko rząd i prezydenta- autorów prawa a nie wykonawców.My Polacy bardzo lubimy "działać" tylko do końca nie wiemy kiedy,jak i gdzie.
 • ~pokrzywdzony
  (2011-10-26 12:52)
  Niestety, poprzednik nie ma racji, ponieważ procedura odwoławcza do sądu wymaga pośrednictwa ZUS.
  Proszę emerytów w ten sposób pokrzywdzonych o przygotowanie pozwów zbiorowych oraz dodatkowo zwrócenie się do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego z pominięciem drogi sądowej, co znacznie przyspieszy sprawę.
  To że jest to atak na kasę biednych emerytów( w tej grupie napewno brak jest emerytów pobierajacych po kilka tys. zł.) tym bardziej sprawa jest skandaliczna.
 • ~nieyadowolonz
  (2011-10-26 17:37)
  niezadowolenie rosnie, nie mowiac juz o mlodych ktorzy moga juz tylko o emeryturach pomazyc, szkoda ze nie mozemy liczyc na spokojna starosc ktora gwarantuje panstwo, ten co sam nie zadba bedzie mial ciezko
 • ~emeryt niepracujący
  (2011-10-27 20:20)
  Emerytura powinna być taka .żeby wystarczała na godne życie.Dodatkową pracę emeryta na stanowisku państwowym uważam za niemoralną a nawet szkodliwą społecznie.Jest to zabieranie ludziom młodym pracy,którzy często zmuszani są swoją sytuacją matrialną do OPUSZCZANIA OJCZYZNY.Emerycie NIE ZABIERAJ PRACY MŁODYM POLAKOM.
 • ~olek
  (2011-10-24 10:29)
  ja z moimi znajomymi chętnie przyłączymy się do pozwu zbiorowego, tylko prosimy podpowiedzieć co i jak nalezy zrobić, prosimy nie przejmować się z krytyką o nas i opluwanie nas. ich jad kiedyś ich samych dopadnie, trzymam się jednej zasady, nie życz drugiemu co tobie nie miłe,
 • ~rywasik@yahoo.com
  (2011-10-27 21:06)
  namiar na pana Strudzinskiego
 • ~darkys
  (2011-10-28 08:01)
  A ja słyszałem że w samym ZUS-sie i innych Urzędach regułą jest blokowanie przez "emerytów" stanowisk kierowniczych - tzn. siedzą na stołkach mimo osiągnięcia wieku emerytalnego lub po przejściu na emeryturę podejmują pracę na tym samym stanowisku. Niestety podlegli pracownicy nie mogą protestować bo sitwa broni się sama ...
 • ~Zołza
  (2011-10-28 08:16)
  Należy spojrzeć jeszcze głębiej aby przybyło pieniędzy w ZUS.
  Nie zawieszać składek na ubezp. społ. zarabiającym powyżej 250 % średniej
  krajowej, a tych w obecnym ustroju jest coraz więcej i TACY po kilku miesiącach mają podwyżkę płac z urzędu- zgodnie z przepisami.
  Oni także / mając wiek emerytalny /skorzystali z okazji i wyciągneli ręce do ZUS - po emerytury .

Może zainteresować Cię też: