Bułgarski Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że sprzeczna z konstytucją była decyzja parlamentu o transferze do państwowej instytucji środków zgromadzonych w prywatnych funduszach emerytalnych, które należą do pracowników zatrudnionych w trudnych warunkach.Decyzja TK została ogłoszona w poniedziałek. Chodzi o podjętą pod koniec 2010 r. decyzję parlamentu. Zgodnie z nią środki zgromadzone w prywatnych funduszach emerytalnych pracowników pierwszej i drugiej kategorii należy przekazać do budżetu państwowego Krajowego Instytutu Ubezpieczenia (NOI).

Reklama

Do tych dwóch kategorii zaliczani są osoby pracujące w trudnych i szkodliwych warunkach, które mają prawo do wcześniejszej emerytury, m.in. górnicy, hutnicy, pracownicy przemysłu chemicznego. Mieli oni otrzymywać z funduszy świadczenia w okresie - od przejścia na wcześniejszą emeryturę do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 63 lata dla mężczyzn.

Według TK "parlament naruszył zasady państwa prawa i wolnej inicjatywy gospodarczej". Według niego decyzja ta może destabilizować system emerytalny. Na mocy decyzji parlamentu do budżetu państwowego instytutu ubezpieczeniowego od początku roku przerzucono 100 mln lewów (ok. 50 mln euro) z prywatnych funduszy. Orzeczenie TK nie działa wstecz i pieniądze nie będą zwrócone.