Opiewający na 250 mln euro kredyt z CEB (Council of Europe Development Bank) został zabezpieczony gwarancją Banku Pekao S.A., a pozyskane środki zostaną w dużej mierze przeznaczone na wsparcie biznesów najbardziej wrażliwych na negatywne społeczno-gospodarcze konsekwencje transformacji m.in. firm z regionów zagrożonych bezrobociem.

Realne wsparcie w transformacji i rozwoju MŚP

– Konsekwentnie wspieramy polskich przedsiębiorców, zapewniając im preferencyjne źródła finansowania. Środki pochodzące z Banku Rozwoju Rady Europy pomogą małym i średnim firmom w realizacji nowych inwestycji, zwiększaniu skali działalności i utrzymywaniu konkurencyjności. Finansowanie wspiera także przedsiębiorczość kobiet i równość społeczną, jako że minimum 20 proc. z 250 mln euro kredytu zostanie przeznaczone na wsparcie firm należących do kobiet i prowadzonych przez kobiety – wyjaśnia Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

Za pośrednictwem Pekao Leasing MŚP będą mogły sfinansować zakup środków trwałych, pojazdów, sprzętów i maszyn, a także sprzętu IT i oprogramowania. Ponieważ do z kluczowych celów Grupy Banku Pekao i CEB należą ochrona środowiska i wspieranie gospodarki na drodze ku zeroemisyjności, w ramach inwestycji MŚP w środki transportu Pekao Leasing sfinansuje m.in. pojazdy o wadze do 3,5 t z napędem elektrycznym i samochody powyżej 3,5 t spełniające co najmniej normę emisji Euro VI. W sumie 15 proc. środków z kredytu zostanie przeznaczone na zielone cele. Finansowanie doskonale wpisuje się zatem w strategię ESG największego polskiego banku korporacyjnego.

Marcin Gadomski, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. i Carlo Monticelli, gubernator CEB / Materiały prasowe

– Wspieramy rozwój gospodarki i społeczeństwa z dbałością o środowisko naturalne. Długofalowa współpraca Grupy Banku Pekao S.A. z europejskimi instytucjami finansowymi, takimi jak CEB, jest kluczowa dla sprawiedliwej transformacji – podkreśla Marcin Gadomski, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. Jak dodaje, 35 proc. kredytu zostanie przeznaczone dla grup szczególnie narażonych na negatywne konsekwencje transformacji gospodarczej.

Według Macieja Kija, członka zarządu Pekao Leasing, z uwagi na wzrost produkcji przemysłowej, jak również finansowania udzielanego klientom Pekao Leasing w ostatnich kwartałach, środki z CEB, zasilając polskich przedsiębiorców, wskażą dobry kierunek rozwoju oraz w wesprą inwestycje w celu tworzenia i zachowania miejsc pracy, obniżenia emisji i energochłonności produkcji. – Pekao Leasing zamierza przeznaczyć finansowanie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach krajowym i zagranicznym. Tylko nowoczesne technologie, zakupione w ramach udzielonych finansowań, pozwolą się rozwijać polskim przedsiębiorstwom w tempie sprzed okresu COVID-19 – tłumaczy Maciej Kijo.

Owocna współpraca CEB z Grupą Banku Pekao

Jak podkreśla Carlo Monticelli, gubernator CEB, Grupa Banku Pekao S.A. jest kluczowym partnerem Banku Rozwoju Rady Europy w finansowaniu polskich firm z sektora MŚP. – Bardzo doceniamy tę efektywną współpracę, czego najlepszym przykładem jest kolejna umowa, która została podpisana między naszymi organizacjami. Wspólne działania potwierdzają także misję naszych instytucji polegającą na wspieraniu małych firm, także w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, oraz w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną – mówi szef CEB.

Grupę Banku Pekao S.A. i Bank Rozwoju Rady Europy łączy długoletnia relacja: to już szósta umowa między CEB a Pekao Leasing. O powodzeniu współpracy najlepiej świadczy to, że ostatnia umowa opiewa na najwyższą jak dotąd kwotę. Łączna suma zawartych dotychczas umów kredytu z CEB przekracza 900 mln euro.

Partner

Materiały prasowe