Segregacja śmieci w Polsce obowiązkowa jest od 1 stycznia 2021 roku. Od tego momentu każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w pięciu głównych frakcjach. Są to:

Reklama
 • papier,
 • metale i tworzywo sztuczne,
 • szkło,
 • bio,
 • zmieszane/resztkowane.

Kary za niesegregowanie śmieci. To nie tylko mandat od straży miejskiej

28 zł - tyle wynosi miesięczna stawka dla jednej osoby za wywóz odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w gminie Limanowa. Jednak za brak segregacji ta stawka wzrasta do 84 zł.

Mniejsze kary finansowe są np. w gminie Choroszcz. W tym miasteczku na Podlasiu miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranym w sposób selektywny wynosi 28 zł od osoby. Jednak, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji śmieci, ta stawka jest podwojona i wynosi 56 zł od osoby.

Kary za niesegregowanie śmierci gminy mogą nakładać od 2021 roku. To ma zachęcić ludzi do segregowania śmieci.

Wysokie kary finansowe nakładane są także w przypadku pozbywania się odpadów, niezgodnie z prawem, np. wyrzucenie ich do lasu. Gdy dojdzie do naruszeń przepisów o ochronie środowiska kary są ogromne - mogą nawet sięgać do kilkuset tysięcy złotych.

Obowiązek segregacji śmierci. Warszawska Straż Miejska kontroluje

Reklama

Warszawska Straż Miejska w komunikacie przesłanym do redakcji Dziennik.pl potwierdza, że strażnicy weryfikują wywiązywanie się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku segregacji śmieci w ramach kompleksowej kontroli gospodarki komunalnej.

Jak czytamy dalej, takie kontrole realizowane są zarówno jako interwencje własne, jak i w reakcji na zgłoszenia mieszkańców. Te przeprowadzane są przez funkcjonariuszy wyspecjalizowanego Oddziału Ochrony Środowiska oraz upoważnionych strażników z oddziałów terenowych.

Następnie do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy trafiają raporty, które opisują następujące informacje dotyczące gromadzenia gospodarki odpadów w nieruchomości, Są to m.in.

 • Czy na terenie nieruchomości prowadzona jest segregacja odpadów komunalnych?
 • Czy zachowana jest czystość asortymentowa w wysegregowanych frakcjach?
 • Rodzaj i pojemność pojemników na odpady.
 • Czy miejsce gromadzenia odpadów jest zadaszone?
 • Czy pojemniki na śmieci rozmieszczone są na twardej i równej powierzchni w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczania wód ani gleby i ziemi?
 • Czy w śmieciach komunalnych nie ma zużytych baterii lub zużytych

Ponad 6 tys. kontroli w Warszawie

Jak poinformowała Warszawska Straż Miejska, w 2023 roku wykonano łącznie 6104 kontrole - te dotyczą wszystkich nieprawidłowości związanych z gospodarowaniem odpadami - nie tylko segregacja śmieci.

Funkcjonariusze w Warszawie nałożyli 131 mandatów karnych, sporządzili 9 wniosków o ukaranie do sądu i zastosowali 197 środków oddziaływania w postaci pouczeń, poleceń lub ostrzeżeń.