– Gratulacje dla Banku Pekao S.A. za uzyskanie krajowego tytułu Bank of the Year – powiedziała Joy Macknight, redaktor naczelna „The Banker”. – Jurorzy byli pod wrażeniem zdolności banku do szybkiej adaptacji, utrzymania silnych fundamentów oraz wsparcia klientów w pełnym wyzwań okresie, operując na wysoko konkurencyjnym rynku. Dodatkowo bank wykorzystuje przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, zaawansowaną analitykę i rozwiązania chmurowe w celu poprawienia jakości obsługi klienta – dodała.

„Bank of the Year” to konkurs prestiżowego miesięcznika The Banker, wydawanego od 1926 r. przez The Financial Times Group. Magazyn jest kluczowym źródłem wiedzy na temat międzynarodowego sektora bankowego, w tym danych i analiz rynkowych. Instytucje biorące udział w konkursie oceniano m.in. pod kątem zdolności do osiągania dobrych, powtarzalnych wyników finansowych przy jednoczesnym podejmowaniu wyzwań oraz wprowadzaniu nowych rozwiązań w nieustannie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Międzynarodowi eksperci świata finansów docenili wkład banku w cyfryzację sektora finansowego w naszym kraju, odporność na zmienność i wyzwania gospodarcze, zaangażowanie banku w doskonalenie procesów i oferty produktowej w celu wsparcia klientów w trudnych warunkach gospodarczych.

Bank sukcesywnie realizuje swoją strategię, m.in. w zakresie wykorzystania zaawansowanej analityki danych oraz nowoczesnych narzędzi wspierających sprzedaż w celu personalizacji oferty oraz poprawy jakości obsługi. Przykładem takiego rozwiązania jest Omnibank CRM, który w ciągu ułamków sekund reaguje na nowe informacje, prezentując spersonalizowane komunikaty w aplikacji PeoPay oraz serwisie transakcyjnym Pekao24. A to wszystko z wykorzystaniem jednego z najnowocześniejszych na świecie narzędzi analitycznych osadzonych w chmurze publicznej. Bank zapowiada kontynuację swojego rozwoju w zakresie nowych technologii.

– Nadchodzący rok jest ostatnim okresem realizacji naszej strategii „Odpowiedzialny bank. Nowoczesna bankowość”, dlatego koncentrujemy się na bieżących projektach strategicznych z zakresu transformacji cyfrowej oraz poprawy jakości obsługi we wszystkich segmentach biznesowych. Zauważamy także rosnącą rolę AI w gospodarce i nowe możliwości, jakie stwarza w bankowości, a które chcemy wykorzystać. W nadchodzącym roku będziemy pracować nad nową strategią, która będzie odpowiadać panującym trendom – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

Nie bez znaczenia jest również bezpieczeństwo i stabilność finansowa banku. Dzięki utrzymaniu silnej pozycji kapitałowej, depozytów i płynności, w tegorocznej edycji ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Bank Pekao S.A. okazał się najbardziej odpornym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem w Europie, spośród 70 objętych badaniem banków. Stress testy EBA to cykliczne badania kondycji banków europejskich, mające służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Ich celem jest pomoc właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy skrajnych.

Eksperci uwzględniając dużą zmienność oraz wyzwania, które dotknęły gospodarkę i sektor bankowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, m.in. w związku z wojną w Ukrainie, inflacją i wysokimi stopami procentowymi, docenili zdolność adaptacji banku do trudnych warunków makroekonomicznych.

To, co wyróżnia Bank Pekao S.A., to również innowacje w bankowości mobilnej. Bankowość elektroniczna Pekao dopasowuje się do potrzeb i oczekiwań klientów, korzystając z najnowszych trendów rynkowych. Sukcesywnie są poszerzane funkcjonalności bankowości mobilnej jako ważnego elementu oferty dla klientów. Bankowość elektroniczna Banku Pekao S.A. zyskuje mocne noty na rynku. Została nagrodzona w rankingu „Instytucja Roku” w kategorii „Najlepsza aplikacja mobilna”, „Najlepsza bankowość internetowa” oraz „Najlepszy zdalny proces otwarcia konta”. PeoPay został uznany za jedną z 15 najlepszych aplikacji bankowych na świecie według badania Digital Banking Maturity 2022, przeprowadzonego przez Deloitte. PeoPay jest także wysoko oceniany w kategorii finanse w sklepach z aplikacjami. Klienci banku zainstalowali tę aplikację na 3,4 mln urządzeń.

_____________________________________________

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A. / Materiały prasowe

Nasz bank z roku na rok umacnia swoją kluczową rolę na krajowym rynku – nie tylko osiąga widoczny wzrost, lecz także utrzymuje konkurencyjną pozycję, będąc liderem np. w segmencie korporacji czy private bankingu. Jednocześnie, dbając o stabilną sytuację finansową, staramy się na każdym kroku wspierać naszych klientów, a zaufało nam ich już 6,6 mln. Bank w istotny sposób bierze udział w programach krajowych i unijnych, będąc jednym z głównych dystrybutorów produktów preferencyjnych, takich jak Bezpieczny Kredyt i Konto Mieszkaniowe dla klientów detalicznych, jak również kredytów z dopłatami czy gwarancjami dla przedsiębiorców. Nasz wysiłek został doceniony na szczeblu międzynarodowym, tytuł Bank of The Year in Poland to dla nas ogromne wyróżnienie, ale jednocześnie motywacja do jeszcze bardziej wytężonej pracy i doskonalenia oferty dla naszych klientów.

_____________________________________________

Paweł Strączyński, wiceprezes Banku Pekao S.A.,nadzoruje pion finansowy / Materiały prasowe

Pomimo niesprzyjających warunków i niepewnej sytuacji rynkowej, dzięki odpowiedzialnym decyzjom Bank Pekao w ostatnim okresie osiągnął dobre, powtarzalne wyniki finansowe. Korzystny bilans, niskie koszty ryzyka, silne wskaźniki kapitałowe oraz odpowiednia strategia zbudowały odporność na trudne warunki makroekonomiczne, dzięki czemu Pekao przyznano tytuł najbardziej odpornego banku w Europie w testach warunków skrajnych EBA. Otrzymane na przestrzeni ostatniego roku wyróżnienia potwierdzają stabilność banku i plasują naszą instytucję jako jedną z najbardziej wiarygodnych na rynku bankowym.

_____________________________________________

Piotr Zborowski, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzoruje pion strategiczny / Materiały prasowe

Od kiedy Bank Pekao wrócił w polskie ręce, przeszedł ogromną metamorfozę – zarówno pod kątem produktowym, technologicznym, jak i wizerunkowym. Mamy silną pozycję rynkową, a nasza marka jest rozpoznawalna nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Nie osiągnęlibyśmy tego, gdyby nie zaangażowanie naszych pracowników, którzy tworzą ten bank, ale jednocześnie są jego wizytówką na zewnątrz. Tytuł przyznany nam przez „The Banker” potwierdza, że obraliśmy odpowiedni kierunek rozwoju. Dlatego będziemy z jeszcze większą dumą realizować naszą strategię opartą na czterech filarach: klient, wzrost, efektywność i odpowiedzialność.

_____________________________________________

Błażej Szczecki, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzoruje pion technologii i operacji / Materiały prasowe / Agnieszka Murak

Przez ostanie lata konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię „Odpowiedzialny bank. Nowoczesne bankowanie”, w ramach której skupiliśmy się m.in. na digitalizacji procesów i rozwoju samoobsługi. Wdrażanie rozwiązań w tym zakresie musiało znacznie przyspieszyć, a także zwiększyć swój zakres w porównaniu z poprzednią strategią. Aby ułatwić klientom dostęp i korzystanie z usług bankowych, zwiększyliśmy funkcjonalności naszej aplikacji PeoPay i bankowości internetowej Pekao24, jak również wykorzystaliśmy uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję, rozwiązania chmurowe oraz zaawansowaną analitykę danych w celu jak najlepszego dopasowania oferty i komunikatów do potrzeb naszych klientów.

Partner:

Materiały prasowe