Energa SA od 2011 roku udostępnia swoje dane niefinansowe w raportach i sprawozdaniach. Rosnąca liczba regulacji prawnych spowodowała konieczność pogłębienia zakresu informacji oraz optymalizacji procesów w grupie kapitałowej. W tym celu, w 2017 roku w Enerdze SA powstał Wydział CSR, który następnie został przekształcony w Wydział ESG. Jednak działania z zakresu zrównoważonego rozwoju nie spoczywają wyłącznie na wyodrębnionych komórkach.

Materiały prasowe

– Obecniew tworzenie sprawozdania nt. informacji niefinansowych zaangażowanych jest bezpośrednio ok. 140 osób w niemal wszystkich spółkach Grupy Energa, co gwarantuje maksymalną efektywność tego procesu. Nie ma drugiego tak przekrojowego procesu w firmie – mówi Lucjan Brudzyński, dyrektor Departamentu Zarządzania Korporacyjnego w Enerdze SA. – Ważne jest również umiejscowienie problematyki zarządzania zrównoważonym rozwojem w strukturze Departamentu Zarządzania Korporacyjnego – daje to możliwość prawidłowego i tożsamego w czasie implikowania zmian w każdym miejscu Grupy Energa.

Zielone inwestycje to priorytet

dr Alina Skorb-Gała, kierownik Wydziału ESG Energi SA. / Materiały prasowe

W 2019 r. Energa pozyskała pierwszy w Polsce kredyt w formule ESG-linked. Obecnie łączna wartość zobowiązań firmy to ok. 2,5 mld złotych. Wysokość marży udzielonych kredytów uzależniona jest od dynamiki zmian ocen obszaru ESG dokonywanych przez agencje ratingowe.

– Każda dotychczasowa i przyszła inwestycja jest przedmiotem analiz, tak aby stała się bardziej „zrównoważona”. Przykładem jest uruchomiona w 2020 roku farma wiatrowa w Przykonie. Oprócz zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, przywracamy środowisku zdegradowane obszary. Farma powstała na terenach po dawnej kopalni odkrywkowej węgla. To podwójna korzyść, bo zawsze można uczynić inwestycję jeszcze bardziej zieloną – mówi dr Alina Skorb-Gała, kierownik Wydziału ESG Energi SA.

Panele fotowoltaiczne w Sudanie

Energa zmieniła sposób postrzegania celów zrównoważonego rozwoju ONZ i zaangażowała się w rozwiązywanie problemów globalnych. Brak dostępu do energii elektrycznej w krajach afrykańskich powoduje szereg problemów społecznych, które pośrednio dotykają Europę.

Lucjan Brudzyński, dyrektor Departamentu Zarządzania Korporacyjnego w Enerdze SA. / Materiały prasowe

– Zdecydowaliśmy się na ufundowanie paneli fotowoltaicznych w Sudanie Południowym. To kraj, w którym zaledwie 7% mieszkańców ma dostęp do energii elektrycznej. Jako firma energetyczna, dokładamy swoją cegiełkę do poprawy sytuacji Sudańczyków. Pomagamy tym ludziom na miejscu, by już nigdy nie musieli podejmować decyzji o bardzo niebezpiecznej i nielegalnej wyprawie na kontynent europejski – tłumaczy Lucjan Brudzyński.

Stała analiza wskaźników ESG pozwala przewidywać możliwe problemy przedsiębiorstwa, które dzisiaj wydawać się mogą nieistotne, ale za kilkanaście lat mogą urosnąć do rangi krytycznych zagrożeń.