PSE odpowiadają za rozbudowę i eksploatację sieci najwyższych napięć, w tym linii i stacji. Zadaniem spółki jest także bilansowanie systemu, czyli zarządzanie nim w taki sposób, by zaspokoić krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Reklama
Tak szeroki zakres działalności powoduje, że PSE oddziałują na wiele grup interesariuszy i obszarów: środowisko, wytwórców i odbiorców energii, samorządy terytorialne, przemysł czy mieszkańców terenów, na których istnieje lub powstaje infrastruktura przesyłowa.
By lepiej zrozumieć ten wpływ, PSE co roku przygotowują raport, w którym całościowo opisują, jak działalność firmy wpływa na otoczenie w poszczególnych obszarach.
– To złożony proces, który stał się ważnym elementem funkcjonowania firmy i przynosi nam realną korzyść związaną m.in. z lepszym rozumieniem zarówno zachodzących wokół nas procesów, jak i naszego znaczenia dla otoczenia – mówi Ada Konczalska, dyrektor departamentu komunikacji PSE.
W przygotowanie danych do raportu angażowane są wszystkie jednostki firmy. Jednak zebranie informacji to tylko pierwszy etap – kluczowym elementem jest organizacja sesji dialogowej z przedstawicielami różnych grup interesariuszy. To okazja do oceny działań spółki i wskazania obszarów wymagających poprawy.
Reklama
PSE były pierwszą polską spółką w branży energetycznej, która tak całościowo podeszła do tematu raportowania pozafinansowego oraz obszaru środowiska, społeczeństwa i zarządzania (environmental, social, corporate governance – ESG).
– Tylko w 2021 r. nasza działalność przyniosła 6,58 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki, przyczyniliśmy się też do utrzymania prawie 18 tys. miejsc pracy – mówi Ada Konczalska.
Od dwóch lat PSE mierzą również emisje dwutlenku węgla – jest to niezbędne, by ograniczyć wpływ działalności na zmiany klimatu. I systematycznie udaje się to robić – według metody location-based (obliczona na podstawie średniego wskaźnika emisji dla kraju) w 2020 r. emisje zmniejszyły się o 8 proc. rok do roku, a w porównaniu do 2017 r., gdy ślad węglowy PSE obliczono po raz pierwszy, aż o 19 proc.

Inwestycje po nowemu

Według obecnie obowiązujących planów PSE do 2030 r. powstanie blisko 3600 km nowych linii przesyłowych o napięciu 400 kV. Modernizację przejdzie 1600 km linii oraz 44 stacje elektroenergetyczne. Ten program inwestycyjny odpowiada na wyzwania stojące przed energetyką i zachodzące procesy transformacyjne.
By lepiej sprostać wyzwaniom transformacji i oczekiwaniom otoczenia, PSE całkowicie zmieniły sposób prowadzenia inwestycji. Jeszcze kilka lat temu powszechnie stosowano metodę „zaprojektuj i wybuduj”, w której wykonawca odpowiadał za cały proces inwestycyjny. Obecnie za trudne i czasochłonne przygotowanie inwestycji: planowanie trasy, uzyskiwanie pozwoleń i przede wszystkim dialog z mieszkańcami terenów, przez które mają przebiegać nowe linie, odpowiadają PSE. W ten sposób spółka może lepiej zrozumieć lokalne uwarunkowania i tam, gdzie jest to możliwe, uwzględniać uzasadnione oczekiwania mieszkańców. Z drugiej strony zmniejszają się ryzyka po stronie wykonawców, którzy mogą skupić się wyłącznie na wykonaniu prac budowlanych.
– Można powiedzieć, że wprowadziliśmy więcej dialogu w relacjach z otoczeniem i przekłada się to na realne efekty przy procesie inwestycyjnym – wyjaśnia Ada Konczalska.

Dobry sąsiad

Dialog ze społecznościami lokalnymi nie kończy się w momencie zakończenia budowy.
– PSE zdają sobie sprawę, że infrastruktura elektroenergetyczna wpływa na otoczenie i dlatego stara się być dobrym sąsiadem. Od 2019 r. spółka prowadzi program „WzMOCnij swoje otoczenie”, w ramach którego organizacje samorządowe, lokalne urzędy i ich jednostki organizacyjne mogą otrzymać granty na realizację projektów dla mieszkańców – mówi Mariusz Odziemczyk, koordynator projektu w PSE.
Środki mogą być przeznaczone np. na budowę tras rowerowych, infrastrukturę dla seniorów, ochronę zwierząt, a także inne pomysły mieszkańców związane z bezpieczeństwem, edukacją, ochroną zdrowia czy środowiskiem naturalnym.
– Po kilku edycjach „WzMOCnij swoje otoczenie” stało się marką samą w sobie. Cieszymy się, że możemy pomóc w realizacji projektów, które są przydatne mieszkańcom, ale nie zawsze można znaleźć na nie środki np. w budżetach gmin – dodaje Mariusz Odziemczyk.
O inwestycjach PSE, działaniach na rzecz klimatu i efektach dialogu z otoczeniem będzie można przeczytać w kolejnej edycji raportu wpływu, która zostanie opublikowana jesienią.
foto: materiały prasowe