„Mój prąd” to program dopłat do instalacji montażu paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Głównymi założeniami programu są: wsparcie dla innego programu „Czyste powietrze”, spełnianie restrykcyjnych norm Unii Europejskiej i obniżenie rachunków za prąd. System dopłat skierowany jest do gospodarstw domowych, w szczególności tych zlokalizowanych na terenach słabiej zurbanizowanych. Rząd liczy na powstanie ok. 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych, co wedle rządowych obliczeń pozwoli na redukcję dwutlenku węgla w granicach 600–800 tys. ton. Ilość energii wyprodukowanej ze wszystkich instalacji ma wynieść ok. 1 TWH.

Reklama

Ogólne założenia programu

Rządowy program „Mój prąd” ma wesprzeć inny program „Czyste powietrze”. Ten drugi dotyczy wymiany starych pieców, kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych. Założeniem wspieranego programu jest zminimalizowanie, a w miarę możliwości nawet uniknięcie pyłów oraz innych zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery za sprawą gospodarstw jednorodzinnych.

Programy są wdrażane pod wpływem przepisów i według wytycznych Unii Europejskiej. Komunikat Komisji Europejskiej z 17.05.2018 r. „Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich” jednoznacznie wskazuje, że: „Do 2019 r. państwa członkowskie muszą opracować krajowe programy ograniczania zanieczyszczenia powietrza, których celem jest wywiązanie się z podjętych przez nie zobowiązań w zakresie redukcji emisji” (źródło: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/PL/COM-2018-330-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF).

Budżet programu

Program zostanie dofinansowany z budżetu Skarbu Państwa, a kwota, jaką rząd przeznaczył na realizację założeń w nim zawartych, to 1 mld złotych. Program nie pokryje w całości instalacji paneli fotowoltaicznych. Dofinansowanie jednej instalacji i montażu w gospodarstwie domowym wynosi maksymalnie 50% wartości inwestycji, ale kwotowo nie może przekroczyć progu 5000 zł. Dotowane będą instalacje o mocy 2–10 kW. W koszty inwestycyjne wliczają się panele, a także inwertery, okablowanie i usługa montażowa – a więc konieczne oprzyrządowanie. W przypadku większości instalacji ich koszt przekracza kwotę 10 000 zł, co oznacza, że więcej niż połowa inwestorów skorzysta z całości dotacji.

Kto może skorzystać z programu?

Program „Mój prąd” obejmuje swym działaniem gospodarstwa domowe, których właściciele dokonają zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Beneficjentami dopłat mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Dofinansowanie następuje w formie dotacji. Aby dostać wsparcie, projekt nie może zostać ukończony, inaczej mówiąc – przyłączony do sieci dystrybutora przed ogłoszeniem naboru. Musi jednak zostać zakończony w momencie składania wniosku o dofinansowanie.

Kto nie może przystąpić do programu? Program został opracowany dla osób, które jeszcze nie posiadały paneli fotowoltaicznych. Właściciele gospodarstw domowych dysponujących już wcześniej panelami nie mogą ubiegać się o dofinansowanie nowej instalacji. Z programu mogą skorzystać także inwestorzy, którzy rozpoczęli inwestycje po 23 lipca 2019 roku. Aby jednak skorzystać z dofinansowania, należy przedłożyć datę na rachunku imiennym lub potwierdzeniem przelewu (źródło: https://www.pb.pl/me-planuje-start-programu-moj-prad-na-przelomie-sierpnia-i-wrzesnia-966698).

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie z programu „Mój prąd” można składać osobiście w placówce Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiosek można również przesłać pocztą tradycyjna lub elektroniczną. Stosowny formularz zostanie opublikowany na oficjalnej stronie NFOŚiGW.

Jak już wyżej wspomniano, inwestycja nie może zostać rozpoczęta wcześniej niż przed ogłoszeniem naboru, jednak musi zostać uznana za zakończoną w momencie składania wniosku. Instalację uważa się za ukończoną, kiedy:

  • opłacono i zainstalowano panele;
  • podpisano dwukierunkową umowę z dystrybutorem energii;
  • zainstalowano licznik dwukierunkowy.

Inwestycje, które jeszcze nie mają założonego licznika, są uznawane za niedokończone.

Jakie oszczędności da program „Mój dom” gospodarstwom domowym?

Reklama

Program rządowy nie tylko pozwala chronić środowisko i spełnia wymogi UE, ale – jak wspomniano na wstępie – przynosi realne oszczędności na rachunkach za energię. Inwestorzy mogą odliczyć od podatku 18% kosztów inwestycji. Przyjmujemy założenie, że koszt 1 kW paneli fotowoltaicznych to 5000 zł. W instalacji o mocy 6 kW to koszt 30 000 zł. Odejmujemy od kosztów inwestycji 18% podatku i 5000 zł dofinansowania, co realnie da 19 600 zł kosztów instalacji paneli fotowoltaicznych.

Eksperci przyjmują, że oszczędności z tytułu posiadania instalacji wyniosą w jednym roku 2500 zł – są to wyliczenia na podstawie taryfy G11. Zwrot inwestycji bez odliczania podatku potrwa ok. 12 lat, a z odliczonym podatkiem – 8 lat. Producenci zakładają, że instalacje z paneli fotowoltaicznych mają żywotność do 25 lat, co daje 13–17 lat oszczędzania na rachunkach za prąd po wkalkulowanym zwrocie inwestycji.

Program rządowy „Mój prąd” to doskonała inwestycja w przyszłość nie tylko własnego domu, ale także czystego powietrza. Dzięki tego typu programom Polska spełnia wytyczne UE, dba o środowisko i przyczynia się do realnych oszczędności gospodarstw domowych. Więcej na temat rządowego programu "Mój Prąd" pod TYM linkiem. Przeczytaj też o innych sposobach dofinansowania do fotowoltaiki.

Źródło nieznane