Melina Androutsopoulou, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i komunikacji na Europę, Afrykę i Bliski Wschód w Coca-Cola / Media
Reklama

Kampania Coca-Cola #WCIĄŻZMIENIAMY koncentruje się na trzech kluczowych kwestiach: aktywizacji kobiet i ludzi młodych, odpadach opakowaniowych i ochronie zasobów wodnych. Jakie są główne cele tych działań?

Poczucie odpowiedzialności i wizja lepszej przyszłości dla wszystkich to wartości, które są podstawą naszej pierwszej kampanii korporacyjnej pod nazwą #WCIĄŻZMIENIAMY. Poprzez kampanię chcemy pokazać, jak można stać się częścią zmiany i tworzyć rozwiązania wielu problemów dotykających dzisiejszego świata.

Te trzy filary obejmują kluczowe dla nas obszary, czyli kobiety, młodzi, odpady i woda. Zajmując się tymi kwestiami, chcemy pokazać, że jako firma mamy ambicję nie tylko produkować napoje, ale chcemy realnie coś zmienić w sferach, w których działamy.

W Davos w styczniu 2018 roku ogłosiliście, że do 2030 roku świat ma pozbyć się odpadów. Jak chcecie to osiągnąć?
Ogłaszając w Davos plan „Świat Bez Odpadów”, postawiliśmy sobie konkretne cele. Do 2030 r. pomożemy zebrać i przetworzyć każdą butelkę i puszkę, którą sprzedajemy. Dążymy też do stworzenia opakowania, które zawiera co najmniej 50 proc. materiału pochodzącego z recyklingu oraz kontynuujemy starania, aby wszystkie nasze opakowania mogły w 100 proc. nadawać się do recyklingu. Dzięki zaangażowaniu w ogólnopolskie programy, m.in. „Działaj z imPETem”, tylko w ubiegłym roku udało się zwiększyć zbiórkę i recykling butelek PET do poziomu 50 proc. w skali kraju. To oznacza, że co druga butelka PET trafiająca w ręce polskiego konsumenta została selektywnie zebrana i przekazana do recyklingu.

Ale wiemy, że sami nie damy rady tego osiągnąć. Dlatego współpracujemy z przedstawicielami rządów i samorządów, organizacjami pozarządowymi, klientami, konsumentami, innymi firmami, by znajdować jak najlepsze rozwiązania. Mamy świadomość, że jesteśmy częścią problemu opakowań plastikowych na świecie, ale chcemy być też częścią rozwiązania. Zmiany zaczynamy od siebie samych, ale w kolejnych krokach chcemy zachęcać innych do działania. Wierzymy, że jeśli będziemy działać razem, problem opakowań plastikowych stanie się przeszłością.

Coca-Cola znana jest ze swej akcji wspierania kobiet na rynku pracy, jakimi sukcesami na tym polu możecie się już pochwalić?

Nasza globalna inicjatywa „5by20” zakłada, że do 2020 roku Coca-Cola pomoże 5 milionom kobiet na całym świecie w uwolnieniu ich potencjału zawodowego. Program ruszył w 2010 r. i wsparł już prawie 3,5 miliona kobiet. Z kolei w Polsce we współpracy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką od 2016 r. realizujemy największy program aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces to JA”, w którym przeszkoliliśmy już ponad 257 tys. kobiet w całym kraju. Powstała też sieć 30 lokalnych ambasadorek programu, dzięki którym co miesiąc ze szkoleń korzysta kolejne 1000 kobiet. A to jeszcze nie koniec.


Kolejne wsparcie kierujecie do młodych ludzi, czy oni rzeczywiście tego oczekują i na jakie efekty liczycie?

Z badań wynika, że 620 milionów młodych ludzi na świecie zmaga się z problemem bezrobocia czy brakiem dostępu do edukacji i szkoleń. Jako Coca-Cola aktywnie działamy, by zmniejszać bariery stojące na drodze do ich rozwoju. Globalnie, zobowiązaliśmy się do 2025 r. wesprzeć i przeszkolić milion młodych ludzi w Europie Środkowej i Wschodniej. W Polsce uruchomiliśmy w 2018 r., razem z ekspertami z Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, nowoczesną i kompleksową platformę YEP, mającą wspierać młodych na rynku pracy i pomóc im świadomie decydować o własnej przyszłości zawodowej. W ciągu zaledwie pierwszych kilku miesięcy funkcjonowania ze szkoleń i testów, które oferujemy w ramach programu, skorzystało ponad 100 tys. młodych osób w Polsce. To pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na profesjonalne programy dla młodych, które mogą im pomóc na początku drogi zawodowej i w momentach decydowania o własnej przyszłości, tak by mogli pewnie wejść na rynek pracy.

PARTNER

Źródło nieznane

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coca-Cola postawi w Warszawie pierwsze butelkomaty

Troska o środowisko, kobiety i młodych ludzi leży u podstaw nowej międzynarodowej kampanii społecznej #WCIĄŻZMIENIAMY, z którą firma Coca-Cola ruszyła właśnie w Polsce. Na świecie będzie ona prowadzona pod hasłem #NEVERSETTLE.

Dzisiejszy świat musi stawić czoła wielu problemom, zarówno środowiskowym, takim jak odpady opakowaniowe czy nadmierne zużycie wody, jak i społecznym, związanym z demografią czy barierami na rynku pracy. Kampania jest odpowiedzią na nie. – My ludzie używamy naszej planety tak, jakby na półce była kolejna, gotowa do użytku. Niestety, tak nie jest – podkreślił na Forum Ekonomicznym w Davos Prezes The Coca-Cola Company, James Quincey. – Świadomi tego, jak dużą rolę odgrywają w gospodarce i społeczeństwie tak duże firmy, jak nasza, chcemy być częścią rozwiązań odpowiadających na obecne wyzwania.

Ogłaszając kampanię w Warszawie, Stoyan Ivanov, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services podkreślił, że jest ona zobowiązaniem, aby świat, w którym żyjemy, stał się dla nas wszystkich lepszym miejscem. Coca-Cola chce zbierać i przekazywać do recyklingu tyle opakowań, ile trafia od niej do konsumentów. Żeby tak się stało, potrzebny jest system zarządzania odpadami oparty na regułach gospodarki o obiegu zamkniętym, nad którym w obliczu znowelizowanego pakietu dyrektyw odpadowych pracują kraje członkowskie UE. Praktycznym wymiarem tego zobowiązana jest ogłoszona podczas inauguracji kampanii współpraca z Miastem Stołecznym Warszawą i Fundacją Nasza Ziemia, w ramach której Coca-Cola przekaże mieszkańcom Warszawy 10 nowoczesnych automatów do zbiórki opakowań. Pierwszych pięć maszyn stanie przed wakacjami, a następne pięć – jesienią. – Cieszymy się, że to właśnie Warszawa będzie pierwszym miastem w Europie, które będzie miało takie automaty do selektywnej zbiórki opakowań plastikowych, szklanych i z aluminium – przekonuje Ivanov.

W ramach działań środowiskowych Coca-Cola prowadzi jednak wiele innych akcji, które mają na celu zbiórkę i edukację w obszarze segregacji odpadów i recyklingu. Jedną z nich jest „Działaj z ImPETem”, dzięki której w ubiegłym roku firma wraz z trzema innymi wiodącymi producentami napojów zwiększyli zbiórkę i recykling butelek PET o blisko 7000 ton. Inicjatywa obejmowała swoim zasięgiem 1000 gmin, które stanowią 40 procent terytorium Polski. W ramach innych działań, dedykowanych walce z plastikowymi odpadami, Coca-Cola, współpracując z Fundacją Nasza Ziemia, dostarczyła 640 pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych 20 gminom w całej Polsce. W trakcie zaledwie czterech miesięcy zebrano 32 tony plastikowych odpadów. Coca-Cola chce również stawiać na edukację, czego wyrazem jest tegoroczna kampania „11 kroków do Świata Bez Odpadów”, która ma na celu uświadamiać, jak ważna jest segregacja, zbiórka i recykling opakowań plastikowych oraz zachęcać do podjęcia wspólnego wysiłku na rzecz ochrony Ziemi.

Drugi filar kampanii dotyczy wsparcia i aktywizacji zawodowej kobiet. Szefowie koncernu przekonują, że aktywizacja kobiet może mieć bardzo pozytywny wpływ na rozwój gospodarki w Polsce, dlatego firma prowadzi inicjatywy na rzecz rozwoju zawodowego tej grupy społecznej. Potrzebę wsparcia kobiet na rynku pracy odzwierciedlają wyniki raportów „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo” oraz „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”, przygotowane przez Deloitte na zlecenie Coca-Cola.

Największy w Polsce program aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces TO JA” ma na celu pomóc kobietom przezwyciężać przeszkody w rozwoju zawodowym. Poprzez platformę https://sukcestoja.pl/ daje dostęp do wiedzy w dwóch obszarach: „Biznes”, który skierowany jest do kobiet planujących założenie działalności gospodarczej oraz „Kariera”, który dedykowany jest kobietom chcącym podjąć pracę lub poprawić swoją pozycję na rynku pracy. Powstały też lokalne grupy rozwoju organizujące spotkania, konferencje, szkolenia i warsztaty.

Coca-Cola koncentruje też swoje działania społeczne na wsparciu młodych na rynku pracy. Chcąc dowiedzieć się, czego tak naprawdę oczekują młodzi ludzie w Polsce i z jakimi problemami się borykają, stworzono raport „#MłodziPrzyGłosie. Co wpływa na decyzje zawodowe młodych Polaków?”. Według danych młodzi nie mają pomysłu na siebie i nie wiedzą, co chcą robić w życiu. Ich wybory zawodowe są często chaotyczne i nietrafione, niewsparte dostępnymi danymi czy wiedzą. Także szkoła nie zapewnia im odpowiedniego przygotowania do poruszania się po rynku pracy i niewystarczająco wspiera w podejmowaniu zawodowych decyzji. Dlatego powstał pierwszy tak nowoczesny i kompleksowy program YEP.Academy, w ramach którego działa platforma internetowa (https://yep.academy/), gdzie można poznać i wzmocnić swoje kompetencje oraz właściwie wybrać ścieżkę edukacyjną oraz zawodową.

Platforma zawiera bazę zawodów, testy kompetencji czy predyspozycji zawodowych, kalkulator wynagrodzeń, informacje o zbliżających się targach pracy. Kampania ma też na celu odczarowanie zawodów technicznych, usługowych i rzemieślniczych. Specjalne filmy pokazują dzień z życia mechanika, krawcowej, stolarza i przekonują, że nie ma zawodów „lepszych” ani „gorszych” – każdy z nich może być pasją, nieważne czy młodzi zdecydują się zostać grafikami czy szewcami.

O tym, że młodzi potrzebowali miejsca, które ułatwi im wybranie własnej zawodowej ścieżki, świadczy fakt, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy na platformę odnotowano aż 300 tys. wejść.

Młodym wkraczającym na rynek pracy bądź czującym się na nim niepewnie koncern zaoferował także autorski program mentoringowy. W jego ramach umówiono niemal 70 spotkań młodych z doświadczonymi menedżerami firm z grupy Coca-Cola. Dzięki programowi młodzi mogli porównać wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole lub na uczelni z wiedzą praktyczną i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie „od środka”.

Na wsparcie aktywizacji zawodowej grup stanowiących największe rezerwy na rynku pracy, czyli kobiet i młodzieży, Coca-Cola w ciągu ostatnich trzech lat przeznaczyła w Polsce już ponad 9 mln zł.

Trzecim wyzwaniem są działania nad efektywnym zarządzaniem zasobami wody, szczególnie tam, gdzie jej brakuje. Do 2025 roku 1,8 mld ludzi będzie mieszkać w krajach o absolutnym niedoborze wody, dlatego koncern nieustanne poszukuje nowych sposobów na zmniejszenie zużycia wody przy produkcji, jej ponowne użycie i uzupełnianie zapasów.

Szefowie firmy zapewniają, że produkując napoje, Coca-Cola szanuje i oszczędza każdą kroplę wody. Do tej pory projekty związane z gospodarowaniem jej zasobami zostały wdrożone w 170 krajach. Już w 2015 roku Coca-Cola zwracała równowartość wody, którą zużywała. W 2017 roku wartość ta wzrosła i w porównaniu z ilością wody wykorzystaną do produkcji napojów 155 proc. jej zasobów zostało oddanych do ekosystemu.

– Dzięki wielomilionowym inwestycjom w zakłady produkcyjne w Polsce, takim jak choćby modernizacja linii produkcyjnych, w ciągu jednego tylko roku Coca-Cola zaoszczędza ok. 158 tys. m sześc. wody rocznie, co odpowiada objętości ok. 63 basenów olimpijskich – zapewnia Jaak Mikkel, Dyrektor Generalny Coca-Cola HBC Polska.ELG