Choć podczas trzydniowego (14–16 maja) kongresu będą poruszane głównie tematy ekonomiczne, a obszary dyskusji łączą takie przewodnie hasła, jak: perspektywy wzrostu i konkurencyjność, rewolucja technologiczna z jej aktualnymi i przyszłymi skutkami, odpowiedzialność za środowisko czy współpraca gospodarcza w ramach wolnego rynku, nie zabraknie także akcentów społecznych.

Reklama

Jedna z debat zostanie poświęcona zdrowiu. Eksperci podkreślają istotę profilaktyki: w Polsce nadal główne środki finansowe oraz organizacja systemu ochrony zdrowia są nakierowane na leczenie chorób, a nie zapobieganie im. Silniej niż w innych krajach jest rozwinięte szpitalnictwo, mamy jeden z wyższych wskaźników pokazujących stosunek liczby łóżek szpitalnych do liczby chorych. Tymczasem profilaktyka nadal kuleje. Główny ciężar spada na samorządy, które – jak wynikało z różnych kontroli – nie do końca radzą sobie z tym wyzwaniem. NIK w kontroli za 2016 r. zarzucała, że samorządy nie opracowują dokumentów strategicznych, dotyczących planowanych działań w dłuższej perspektywie, opartych na analizie trendów demograficznych i epidemiologicznych. Bez długofalowych strategii nie można bowiem ocenić, jakie programy potrzebne są danej społeczności. Od tego roku, aby otrzymać finansowanie, programy medyczne muszą mieć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznej. Jak wynikało z danych z końca 2017 r., nawet co trzeci program otrzymywał ocenę negatywną. A większość i tak działała.

Problemem jest także nastawienie do szczepień ochronnych. Zwiększa się liczba osób odmawiających korzystania z tego rodzaju prewencji, pomimo że jest ona obowiązkowa. W 2017 r. sanepid odnotował rekordową liczbę 30 tys. odmów. Jeszcze kilka lat temu, w 2010 r., było ich niemal dziesięć razy mniej, bo 3,4 tys. Tymczasem zwiększająca się liczba niezaszczepionych może spowodować powrót starych chorób.

Omawiane będą również kwestie dotyczące zdrowia publicznego jako zadania wielosektorowego – dotyczącego nie tylko władz samorządowych, lecz także działalności resortu edukacji, zdrowia czy ośrodków odpowiedzialnych za rozwój przemysłu na danych terenach.

O tym, jaki wpływ na tworzenie programów profilaktycznych oraz skuteczną edukację mają samorządy, jak są realizowane szczepienia ochronne oraz o skuteczności programów i kampanii zdrowotnych będą w Katowicach dyskutować m.in.: wiceminister zdrowia Zbigniew Król, Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Michał Brzeziński z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Tomasz Jan Prycel, współtwórca Projektu „Zdrowie, Człowiek, Profilaktyka“, Mirosław Wysocki z Zakładu Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego.

Jak przekonują organizatorzy kongresu, otwartość na różne opcje i poglądy to jego stała cecha.

„W ciągu niespełna dekady gruntownie zmieniała się europejska, a w jej ramach, polska gospodarka. Kongres konsekwentnie realizował swoją ambicję – wskazywał trendy i zjawiska, które zmieniają obraz życia gospodarczego” – przekonują organizatorzy. Dodając, że dorobek dotychczasowych edycji przekonuje, że Europejski Kongres Gospodarczy znalazł swoje stałe miejsce na mapie największych gospodarczych wydarzeń w Europie.

Wśród potwierdzonych uczestników ze strony administracji rządowej są już m.in.: wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister energii Krzysztof Tchórzewski, wiceministrowie energii Grzegorz Tobiszowski i Michał Kurtyka. Będzie też szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk oraz sportu i turystyki Witold Bańka. ⒸⓅ

Klara Klinger

klara.klinger@infor.pl