Podczas tegorocznego ”Smart City Forum”, corocznego spotkania firm z sektora informatycznego i telekomunikacyjnego, Lublin zdobył wyróżnienie w kategorii ”Inteligentne Miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców”.

Lublin już jest smart

Najbardziej zaawansowanym technologicznie i już ukończonym rozwiązaniem jest Inteligenty System Zarządzania Ruchem – inwestycje w transport publiczny to jednocześnie największy projekt unijny realizowany przez miasto. Na system, który kosztował 28 mln zł i wdrożony został w październiku 2015 roku, składają się teraz: 303 kamery wideodetekcji ruchu, 21 kamer monitoringu i 22 km światłowodu. Rozwiązania te pozwalają śledzić i moderować ruch na blisko70 najważniejszych skrzyżowaniach w mieście. – To inwestycja, która ma ułatwić kierowcom poruszanie się po Lublinie – mówi Mariusz Sagan, dyrektor wydziału strategii i obsługi inwestorów Urzędu Miasta Lublin.
System zarządzania ruchem to tylko fragment większej całości. Przed jego uruchomieniem miasto dokonało skoku modernizacyjnego, jeśli mowa o komunikacji miejskiej, a także zainwestowało w wiele innych, mniejszych projektów także promowanych jako element idei smart city, czyli inteligentnego miasta. Pod tym terminem ukrywają się zarówno rozwiązania technologiczne, jak i organizacyjne, a poprawiające komfort życia mieszkańców w takich obszarach jak np. transport, ekologia, energia czy komunikacja.
– Elementy tworzące inteligentne miasto są wdrażane w Lublinie od wielu lat. Ale od kilku ostatnich zaczęto szerzej i powszechniej używać pojęcia „smart city” – zauważa Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju. I dodaje: – Dzięki wdrożeniu wielu z nich jakość życia w naszym mieście zdecydowanie się poprawiła. Obecnie Lublin postrzegany jest jako kluczowa lokalizacja dla sektora telekomunikacyjnego w Polsce Wschodniej oraz jeden z sześciu największych ekosystemów informatycznych w kraju.
W mieście działa teraz m.in. sieć 250 hotspotów, system informacji przystankowej, Miejskie Data Center i Centrum Kopii Zapasowych, miejski system informacji geoprzestrzennej oraz Lubelska Biblioteka Wirtualna – w chmurze działają zarówno biblioteki miejskie, jak i uniwersyteckie, a także liczne aplikacje dla mieszkańców i turystów.

Pozycja zobowiązuje

Wdrażanie technologii to zaledwie pierwszy etap budowania smart city. Kolejne to lepsze zarządzanie pracą w urzędach i łatwiejsze włączanie się mieszkańców w podejmowanie decyzji.
Miasto już pracuje nad rozwiązaniami, które ułatwią dostęp do informacji miejskich, w tym np. tych geodezyjnych, niezbędnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Dodatkowo przy urzędzie powołano zespół, który ma wskazywać, jakie obszary powinny się jeszcze rozwijać oraz jak kompleksowo zajmować się tematyką smart city. To konieczne, bo Lublin coraz mocniej wchodzi też w kwestie efektywności energetycznej budynków i ekologicznego transportu. Do sieci transportowej wprowadził już Lubelski Rower Miejski z 90 stacjami rowerowymi i 891 rowerami, dostępnymi 24h na dobę. To drugi największy system wypożyczalni w Polsce, zaraz po Warszawie. Na tym jednak nie koniec. W ostatnich latach stare, awaryjne autobusy i trolejbusy zastąpione zostały nowoczesnymi i ekologicznymi pojazdami, w tym także trolejbusami z napędem bateryjnym. Łącznie kupiono 100 autobusów i 70 trolejbusów z alternatywnym napędem, które pozwalają odpiąć się od trakcji energetycznej i określony dystans pokonać na bateriach. To pierwsze zastosowanie takiego rozwiązania w trolejbusach na tak dużą skalę w Polsce i jedno z pierwszych w Europie.
Miasto liczy też na unijne dofinansowanie, które pozwoli na dalsze unowocześnianie taboru komunikacji miejskiej. Według planu, w najbliższych latach w Lublinie miałoby się pojawić 130 ekologicznych pojazdów – 55 trolejbusów i 77 autobusów, w tym około 30 autobusów elektrycznych. Te ostatnie miałyby być ładowane w 10 punktach rozmieszczonych na przystankach w różnych miejscach Lublina lub w zajezdniach. Pozostałe autobusy będą miały napęd spalinowy lub hybrydowy. Wiadomo przy tym, że większość pojazdów miałaby zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne, aby zużywały mniej paliwa lub energii elektrycznej. – Rozpoczęliśmy współpracę z Politechniką Lubelską i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin, w wyniku której już w części taboru zamontowano panele fotowoltaiczne na dachach autobusów oraz wyprodukowano autobus elektryczny pod marką Ursus – wylicza Mariusz Sagan. – Przed nami wdrożenie kolejnych działań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które także wpisują się w filozofię smart city. Pełna lista projektów przewidzianych do realizacji ma być gotowa w drugiej połowie roku – dodaje.
Miasto ma też zamiar budować nowe pętle komunikacji miejskiej razem z parkingami typu Park&Ride (dojeżdżający spoza miasta czy z przedmieść zostawiają auto i przesiadają się do komunikacji zbiorowej), Bike&Ride (tu swoje jednoślady mogą zostawić rowerzyści, którzy przesiadają się do autobusów) oraz Kiss&Ride („Całuj i Jedź” – służą kierowcom, którzy podwożą pasażera do autobusu czy trolejbusu).

Oprócz Lublina, podczas tegorocznego ”Smart City Forum” wyróżniono także Wrocław (wśród miast powyżej 500 tys. mieszkańców) i Legnicę (wśród miast poniżej 100 tys. mieszkańców).

Autor: Dorota Kalinowska