Jest to czterdziesta, jubileuszowa edycja tej konferencji, której pomysłodawcą i inicjatorem był prof. Władysław Welfe. Tradycyjnie w konferencji biorą udział najwybitniejsi uczeni w dziedzinie ekonomii. W przeszłości uczestnikami MACROMODELS byli laureaci nagrody Nobla: Lawrence R. Klein oraz Robert Engle. W tym roku swój udział zapowiedzieli m.in. profesorowie: Karim Abadir, Badi H. Baltagi, Anindya Banerjee, Herman K. van Dijk, Stephen Hall, Helmut Lütkepohl, Søren Johansen, Katarina Juselius, Paul Mizen, Timo Teräsvirta, Martin Wagner oraz Peter Winker, których odkrycia stanowią fundamentalny wkład w rozwój ekonometrii i statystyki. Na konferencji zostaną wygłoszone 53 referaty, a weźmie w niej udział około 80 uczestników. Referaty można podzielić na dwie podstawowe grupy: metodologiczne oraz z zakresu zastosowań. Te ostatnie dotyczą zwłaszcza problemów charakterystycznych dla krajów będących nowymi członkami Unii Europejskiej będących nadal w okresie transformacji gospodarczej.

Można mieć nadzieję, że tegoroczne spotkanie, tak jak w przeszłości, będzie impulsem do rozwoju metod ilościowych oraz ich zastosowań w Polsce i w krajach regionu.

Konferencja jest dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego i Polskiej Akademii Nauk.