Nowelizacja daje gminom dużą elastyczność w ustalaniu stawek. Po wejściu w życie nowych przepisów samorząd będzie mógł np. zróżnicować opłaty wobec właścicieli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych - powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej Tadeusz Arkit, sprawozdawca komisji, które pracowały nad zmianą ustawy.

Reklama

Gmina będzie mogła też uwzględnić wysokość opłaty w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. Może np. przyjąć inną wysokość opłat dla cztero- czy pięcioosobowej rodziny, a inną - dla rodzin wielodzietnych.

Podczas głosowania odrzucono wszystkie poprawki SLD, których celem było wyłączenie z przetargów firm komunalnych.

Tadeusz Arkit mówi, że obawiano się sytuacji, w której gmina mogłaby w większym stopniu - przy ustalaniu cen - kierować się interesem przedsiębiorstwa niż mieszkańców. Poseł przekonuje tymczasem, że samorząd powinien zapewnić dobrą usługę odbioru i utylizacji śmieci po jak najniższej cenie, a takie rozwiązanie jest możliwe - jego zdaniem - jedynie w przypadku przetargów.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Jej nowelizację przygotował Senat w odpowiedzi na protesty samorządów, które chciały mieć większą dowolność w ustalaniu stawek opłat za odbiór i utylizację śmieci.

W ostateczny głosowaniu nowelizację poparło 441 posłów. Ośmiu było przeciw. Trzech wstrzymało się od głosu.