Wzrost ściągalności mandatów – taki jest główny cel projektu nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Jego autorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Funkcjonariusze policji oraz innych służb uprawnionych do nakładania mandatów, czyli np. strażnicy miejscy, zostaną wyposażeni w terminale płatnicze, za pośrednictwem których będzie można uiszczać grzywny w sposób bezgotówkowy.

Wprowadzenie takiej możliwości ma rozwiązać problem nieuiszczania mandatów przez cudzoziemców. Zdarzały się bowiem sytuacje, gdy obcokrajowiec chciał zapłacić grzywnę, ale nie dysponował polską walutą. Z kolei policja nie miała możliwości przyjęcia płatności w formie bezgotówkowej. Oczywiście możliwość płatności kartą za mandat będą mieli także obywatele polscy.

Więcej informacji: Za mandat będziemy mogli zapłacić kartą płatniczą

p