Tiffany ma użyć uzyskany w ten sposób kapitał do sfinansowania długu oraz do ogólnych celów korporacyjnych. Producent biżuterii obniżył w zeszłym tygodniu prognozy zysku po tym, jak jego sprzedaż spadła o 21 proc.

Od zeszłego września Berkshire zainwestował w różnego rodzaju papiery dłużne, m.in. w Goldman Sachs 5 mld dol., General Electric 3 mld dol., Swiss Re 2,6 mln dol., Harley-Davidson 750 mln dol.

Średnie dyskonto na papiery dłużne firm w USA wynosi 7,37 proc., według danych Merrill Lynch.