Elżbieta Chojna-Duch jest urzędującym wiceministrem finansów, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1974-1999 była adiunktem, a następnie profesorem Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej Bratkowski jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił wysokie funkcje w bankach. W latach 2001-2004 był wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego, w którym sprawował nadzór nad pionami badawczymi, statystyki i zarządzania rezerwami walutowymi.

Kadencja dwóch członków obecnej Rady wybranych przez Sejm (Jana Czekaja i Mirosława Pietrewicza) upływa 9 stycznia 2010 r. Kadencja trzeciego "sejmowego" członka kończy się 7 lutego 2010 r. Trzecim kandydatem PO i PSL ma być posłanka Platformy prof. Anna Zielińska-Głębocka.

Kadencja trzech członków Rady powoływanych przez Senat upłynie 23 stycznia 2010 r. Nowych członków RPP Senat wskaże w przyszłym tygodniu. Kandydatami Senatu są: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (zgłoszona przez PiS) oraz Jerzy Hausner, Andrzej Rzońca i Jan Winiecki, których zgłosili senatorowie PO.

Sześcioletnia kadencja członków RPP powoływanych przez prezydenta upłynie w drugiej połowie lutego 2010 r. Prasa pisała, że kandydatami prezydenckimi mogą być profesorowie: Zyta Gilowska, Adam Glapiński i Wojciech Roszkowski.