Znacznie gorzej radzi sobie WIG20, indeks największych i najbardziej płynnych spółek, który nie potrafi przebić się ponad szczyty notowań ze stycznia tego roku. Analitycy i zarządzający jako powody takiego zachowania wskazują m.in. coraz mniejszy potencjał wzrostowy największych firm, uzależnienie zachowania tego indeksu od nastrojów inwestorów zagranicznych, którzy ostatnio nie kupowali akcji zbyt chętnie, oraz dużą podażą akcji większych spółek ze strony Skarbu Państwa.

Według Kazimierza Szpaka, zastępcy dyrektora biura zarządzania aktywami KBC TFI, znacznie lepsze zachowanie małych i średnich spó- łek świadczy, iż rynek akcji wchodzi w nową fazę hossy.

Więcej informacji: Analitycy spodziewają się wzrostów mniejszych firm z GPW

p