Lokalne zakłady energetyczne zaczynają się interesować swoimi klientami biznesowymi dopiero, gdy ci składają oświadczenie, że zmieniają sprzedawcę energii. Przez wprowadzanie licznych i wygórowanych wymogów formalnych koncerny energetyczne starają się zniechęcić przedsiębiorców do zmiany sprzedawcy energii na tańszego. Jednak przedsiębiorcy, którzy chcą odejść od koncernu energetycznego, który utrzymuje zawyżone ceny energii, mogą liczyć na skuteczną pomoc.

Reklama

Jeśli jako przedsiębiorcy nie jesteśmy zadowoleni z wysokich cen prądu oferowanego przez lokalny zakład energetyczny, warto rozważyć odejście do tańszego sprzedawcy energii. W pierwszym kroku należy odszukać ostatnią fakturę za energię. Już z tej jednej faktury będzie można oszacować oszczędności wynikające ze zmiany sprzedawcy prądu na tańszego. Z kwoty rachunku dowiemy się też jak bardzo przepłacaliśmy za energię w ciągu ostatniego roku. W zależności od taryfy i regionu kraju, oszczędności z odejścia do nowego sprzedawcy energii mogą się różnić, ale zazwyczaj będzie to mniej więcej kwota tej jednej faktury. Czyli roczne koszty energii w firmie obniżamy o około 1/12.

Trzeba być zdecydowanym do działania

Sytuacja jest korzystna dla polskiego biznesu tylko w ograniczonym zakresie, gdyż pomimo tego co twierdzi Urząd Regulacji Energetyki zmiana sprzedawcy energii nie jest wcale prosta. Dlatego w okresie od 1 lipca 2007, gdy Prezes URE teoretycznie uwolnił rynek energii w Polsce, sprzedawcę energii zmieniło mniej niż 0.2 proc. spośród 1.7 mln przedsiębiorców. Wynika to przede wszystkim z tego, że obniżanie kosztów zakupu energii w Polsce to trudne zadanie, z którym poradzić mogą sobie tylko naprawdę zdeterminowani przedsiębiorcy.

Z pomocą przedsiębiorcom przychodzą firmy doradzające przy wyborze tańszego sprzedawcy energii. Przykładem jest niezależny portal TotalMoney.pl, który oprócz porad oferuje również swoją bezpłatną porównywarkę cen energii. Firmy doradzają przedsiębiorcom bezpłatnie, gdyż otrzymują wynagrodzenie od nowych sprzedawców energii za pozyskanie nowych klientów. Co do zasady, cena energii jaką otrzyma klient pozyskany przez niezależnego doradcę i przez handlowca koncernu energetycznego jest taka sama a czasami oferty prezentowane przez porównywarkę mogą być nawet tańsze. Lepsze ceny energii uzyskają również klienci, którzy przedstawią nowemu sprzedawcy faktury za cały ostatni rok – widać na nich faktyczne zużycie i historię płatności.>>> Zmień dostawcę energii! Wypełnij formularz i zacznij oszczędzać!

Reklama

Lokalny zakład energetyczny nadal ma obowiązki

Zmiana sprzedawcy energii oznacza, że klient otrzymuje nowe warunki cenowe na zużywaną w jego firmie energię. Natomiast dystrybutor energii, czyli lokalny zakład energetyczny, nadal będzie odpowiadać za ciągłość dostawy, naprawy i konserwacje sieci przesyłowej oraz odpowiednią jakość dostarczanej energii. Stawki za dystrybucję energii pozostają bez zmian i wynika to z ustawy prawo energetyczne. Wraz z odejściem do nowego sprzedawcy zmieniają się zatem wyłącznie ceny energii. Jeśli pracownik lokalnego zakładu energetycznego będzie sugerował coś innego, należy zanotować dane pracownika i skontaktować się z Rzecznikiem Odbiorców Paliw i Energii przy Urzędzie Regulacji Energetyki (rzecznik.odbiorcow@ure.gov.pl).

Monopolista będzie się bronić po fakcie i nieczysto

W innych krajach europejskich do zmiany sprzedawcy wystarczy numer licznika oraz umowa podpisana przez umocowane do tego osoby. Natomiast w Polsce, podpisując umowę z nowym sprzedawcą energii będziemy potrzebować dodatkowo:
- aktualny dokument poświadczający numer REGON,
- NIP,
- EDG/KRS,
- czasami kserokopię dowodu osobistego.W niektórych regionach kraju potrzebny jest również tytuł prawny do lokalu oraz numer umowy z zakładem energetycznym. Te wszystkie dane są w posiadaniu lokalnego zakładu energetycznego, ale ponowne ich wymaganie ma po prostu utrudnić zmianę sprzedawcy energii i odejście do tańszego koncernu. Urząd Regulacji Energetyki podejmuje próby uporządkowania sytuacji, jednak nadal jest mało skuteczny w tych działaniach.

Broniąc się przed odejściem niepokornego przedsiębiorcy, lokalne zakłady energetyczne wprowadzają nadmierne wymogi proceduralne. Dlatego procedura zmiany sprzedawcy energii może wydawać się uciążliwa. Na szczęście możemy liczyć na pomoc nowego sprzedawcy energii, który przeprowadzi procedurę od strony formalnej. Współpraca między przedsiębiorcą oraz nowym sprzedawcą będzie na tym etapie nieodzowna i tylko wtedy można skutecznie zrezygnować z wysokich cen energii dotychczas narzucanych przez zakład energetyczny.

>>> Duże rachunki za energię? Z nami zaoszczędzisz nawet do 30 proc. Porównaj teraz!

Tylko przedsiębiorcy mogą pokazać koncernom swoje zdecydowanie

Nie jest jednak zaskoczeniem, że przed zgłoszeniem zmiany sprzedawcy energii klient biznesowy nie może liczyć na lepsze warunki cenowe od lokalnego koncernu a gdy klient już się decyduje odejść jego dział sprzedaży nagle się budzi. W opinii wielu przedsiębiorców takie zachowanie tylko świadczy o tym, że starzy sprzedawcy energii nadal tkwią w przekonaniu, że większość przedsiębiorców nie wykaże się inicjatywą i nadal będzie płacić zawyżone rachunki za energię. Dlatego warto być cierpliwym i wspierać nowego sprzedawcę w przeprowadzeniu procedury formalnej, bo lokalny zakład energetyczny, jako swego rodzaju monopolista, będzie zawsze piętrzył trudności.

Jak się czasami słyszy od przedsiębiorców, którzy już zmienili sprzedawcę, nie należy poddawać się zabiegom sprzedażowym starego sprzedawcy energii. W końcu lokalny zakład energetyczny miał już szansę na wykazanie się przez ostatnie lata a skoro nie obniżył cen energii, oznacza to, że nie był nami zainteresowany jako rzetelnymi i lojalnymi klientami. Poza czystym rachunkiem ekonomicznym, to jest również przyczyna dla której warto odejść od naszego drogiego koncernu energetycznego.

Po odejściu od starego sprzedawcy energii, będziemy otrzymywać dwie faktury, jedną od zakładu energetycznego za dystrybucję energii oraz drugą za samą energię z niższymi cenami od nowego sprzedawcy energii. Jak radzą swoim zadowolonym klientom eksperci TotalMoney.pl, warto opowiedzieć o swoich doświadczeniach wszystkim znajomym przedsiębiorcom. Wówczas również i oni będą mogli zobaczyć, że da się uciec od wysokich cen energii narzucanych przedsiębiorcom przez lokalny koncern energetyczny.
>>> Chcesz obniżyć rachunki za prąd w Twojej firmie? Sprawdź nas!