1. Co to są elastyczne formy zatrudnienia?
To określenie form zatrudnienia różnych od stałego zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. Może to być praca na umowę zlecenia albo o dzieło, praca z ruchomym czasem pracy, praca na wezwanie, praca dorywcza, praca tymczasowa (np. w zastępstwach), praca w niepełnym wymiarze godzin czy praca w domu.

2. Dlaczego warto podejmować elastyczne formy pracy?
Ich stosowanie przede wszystkim umożliwia funkcjonowanie zarówno na rynku pracy, jak i rodzinie. Dzięki elastycznemu czasowi pracy kobiety-matki (i w niektórych przypadkach również ojcowie) mogą łatwiej pogodzić życie rodzinne z pracą, co trudno jest zrobić, pracując w pełnym wymiarze godzin (zawsze tracą albo dzieci, albo praca). Jednym z najbardziej popularnych rodzajów pracy elastycznej jest tzw. telepraca, czyli praca, którą można wykonywać w domu, a jej efekty przesyłać przez internet. Taką pracę można wykonywać w ramach różnych umów, jednak najczęściej stosowane są te "o dzieło".

3. Jakie są zalety telepracy?
Jest ich bardzo wiele. Przede wszystkim pracownik sam może decydować o czasie, w którym będzie wykonywał swoją pracę, w jakim tempie będzie pracował (tutaj liczy się bowiem efekt pracy, a nie w czas, w którym będzie realizowana). Pracując tym sposobem, można wykonywać pracę dla firm z całego kraju bez ruszania się z domu albo zabierając ze sobą komputer w dowolne miejsce.
Nie do przecenienia jest oszczędność czasu - odpadają dojazdy do pracy, przerwy, przestoje, oczekiwanie na audiencję u szefa.
Telepraca to również szansa na zatrudnienie osób bezrobotnych, które mają umiejętności, a mieszkają w małych miejscowościach i wsiach, gdzie niewiele jest miejsc pracy. A także dla niepełnosprawnych, którzy przez większość czasu muszą przebywać w domu.
Również nie bez znaczenia są ogromne korzyści natury psychologicznej: zmniejszenie, poczucie sprawowania większej kontroli nad swoim życiem, więcej czasu dla rodziny, a tym samym nawiązywanie z nią głębszych więzi. Dzięki telepracy możliwym staje się zachowanie równowagi w ilości poświęcanej uwagi i czasu między karierą zawodową a życiem prywatnym.

4. Czy są wady?
Oczywiście, jak wszystko telepraca ma również i słabe strony. Główną jest zanik więzi społecznych - niespotykanie się z innymi ludźmi, choćby w pracy, skutkuje pewnym odizolowaniem, co czasami może być przyczyną poczucia samotności. By móc wykonywać telepracę, trzeba mieć sporo zaparcia, systematyczności i samodyscypliny. Często bowiem praca musi być wykonana do pewnego terminu i np. kilka dni lenistwa może to uniemożliwić. Dodatkowo brak umiejętności organizowania pracy w ciągu dnia może ją bardzo wydłużyć, zabierając więcej czasu niż to konieczne.

Dość dużą wadą jest konieczność kupienia komputera, faksu i dostępu do internetu, co jest konieczne do wykonywania pracy w domu. A to dla niektórych może być zbyt duży wydatek.

Pracując w tym systemie, rzadko kiedy można awansować. Nieobecność w biurze powoduje, że jest słabszy obieg informacji i czasem mogą się pojawić w związku z tym nieporozumienia i problemy w realizacji zadanej pracy.

Jeśli telepracownik nie jest zatrudniony na stałe i bez przerwy musi walczyć o zlecenia, to może dać poczucie zagrożenia i ciągłej obawy, czy jutro nie będzie gorzej.

Zagrożeniem jest również to, że Twój zleceniodawca wie, że możesz w każdej chwili i bez problemu realizować różne zadania i będzie to wykorzystywał bez skrupułów, prosząc Cię o wykonywanie zadań "na jutro rano". Często nie będzie zważał na to, że Ty też chcesz mieć wolny wieczór czy spokojną noc.

5. Czy pracując zdalnie można dobrze zarobić?
Oczywiście, że tak. Jeżeli jest zatrudniony na stałą umowę, albo ma stałe zlecenie i jasno określone wynagrodzenie, pracownik pracujący zdalnie zarabia tyle samo, co by zarobił, pracując w biurze. Jeśli zaś telepracownik świadczy usługi dla wielu firm i sam szuka sobie zleceń, może zarabiać albo mało, albo bardzo dużo - wszystko zależy od nakładów pracy, operatywności i umiejętności zdobywania zleceń.

6. Kto może zostać telepracownikiem?
W zasadzie każdy, kto przekona pracodawcę, że może samodzielnie wykonać określone zadania. Telepraca najlepiej sprawdza się w takich zawodach, jak: tłumacz, architekt, dziennikarz, korektor, grafik, fotografik, programista, redaktor, księgowy, prawnik, ekonomista-analityk, copy-writer i innych.

7. Gdzie szukać telepracy?
Oprócz tradycyjnej formy wysyłania ofert do interesujących nas firm albo zaproponowania swojemu pracodawcy takiego rozwiązania (a nuż się zgodzi), jeśli rodzaj pracy na to pozwala. Innym sposobem jest zdobywanie zleceń przez internet - wielu zleceniodawców ogłasza zapotrzebowanie na takich pracowników albo na tzw. aukcjach freelancerów (wolnych strzelców), czyli internetowych serwisów pośrednictwa pracy.