Adam Makosz: Czy biuro turystyczne może podnieść cenę wycieczki już po podpisaniu umowy?
Agnieszka Majchrzak*: Cena wycieczki po podpisaniu umowy nie może się zmienić, chyba że kontrakt to wyraźnie przewiduje. Jeżeli tak, to zmiana ceny dotyczyć może tylko trzech sytuacji: wzrostu kursów walut, kosztów transportu oraz podatków, opłat urzędowych, lotniskowych czy przeładunkowych. Biuro podróży powinno udokumentować wpływ na zmianę ceny, a konsument może się nie zgodzić na propozycję, wypowiedzieć umowę i odzyskać wpłacone pieniądze. Niedopuszczalne są sytuacje, w których dopłaty wyznaczane są arbitralnie bez adekwatnych do sytuacji wyliczeń. Cena imprezy nie może ulec zmianie na 20 dni przed jej rozpoczęciem.
Czy klient zawsze ma prawo odstąpić od umowy w razie wzrostu ceny wycieczki, zmiany programu imprezy lub jej warunków?
Jeżeli organizator przed rozpoczęciem imprezy zmienia istotne warunki umowy (np. cenę, program, termin), musi o tym powiadomić konsumenta. Ten zaś decyduje, czy przyjmie proponowaną zmianę, czy odstąpi od kontraktu. W przypadku rezygnacji mamy prawo do zwrotu wpłaconych pieniędzy bez obowiązku zapłaty kary umownej.


Reklama


* z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Więcej informacji: Ceny wycieczki nie można dowolnie zawyżać