W czwartek NIK przedstawił wyniki kontroli dotyczącej zakupu środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem Covid-19. Wynika z nich, że Kancelaria Premiera wydała niegospodarnie, nierzetelnie i niecelowo blisko 200 mln zł na zakup w latach 2020-2021 środków ochrony indywidualnej.

Reklama

Na konferencji zorganizowanej w związku z raportem dotyczącym tej kontroli p.o. dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku Janusz Pawelczyk poinformował, że w związku z tym NIK skieruje zawiadomienia do prokuratury wobec osób, "których podpisy widnieją na dokumentach i które brały bezpośredni udział w całym procesie".

To jest oczywiście pan premier Mateusz Morawiecki, to jest pan minister Jacek Sasin, szef Agencji Rezerw Strategicznych, ale również przedstawiciele spółek, którzy dopuścili się działania na szkodę akcjonariuszy - powiedział.

Mechanizmy korupcjogenne

Dodał, że w ocenie NIK materiał dowodowy zgromadzony w toku postepowania kontrolnego jednoznacznie wskazuje o zaistnieniu mechanizmów korupcjogennych.

Pawelczyk zaznaczył że "jeśli chodzi o penalizację czynów, to oczywiście jest to art. 231 Kk, ale te działania będą pozostawały oczywiście w zbiegu z innymi artykułami"

Art. 231 Kk mówi, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wyniki kontroli

Reklama

Radio ZET dotarło do wyników kontroli dotyczącej zakupów na polecenie premiera środków ochrony indywidualnej w czasie pandemii COVID-19. W kwietniu 2020 roku ówczesny szef rządu Mateusz Morawiecki polecił spółkom Skarbu Państwa – KHGM i Grupie Lotos oraz Agencji Rozwoju Przemysłu – zorganizowanie szybkiej dostawy maseczek i kombinezonów. Już 14 kwietnia wyczarterowany największy samolot transportowy na świecie Antonow An-225 Mrija przywiózł do Polski 250 ton maseczek i kombinezonów ochronnych. Bardzo szybko jednak pojawiły się informacje, że część z tych towarów – maseczki, mają podrobione certyfikaty.

O raporcie NIK w tej sprawie jako pierwszy poinformował tvn24.pl. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, której wyniki Izba zaprezentuje w czwartek przed południem.