Jak podało PKP PLK, wyłoniony w ramach przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji projektowej 5,5 km dwutorowej linii kolejowej Modlin – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin oraz nowej stacji kolejowej obok lotniska. Do zadań wykonawcy będzie również należało pozyskanie decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę. Projekt będzie finansowany ze środków Województwa Mazowieckiego na podstawie porozumienia między PKP PLK a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, zawartego w lutym 2023 r.

Reklama

Kiedy ruszy budowa?

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę nowego połączenia zaplanowano w 2025 r., co w kolejnych latach umożliwi rozpoczęcie budowy - zaznaczyło PKP PLK.

Zgodnie z informacją zarządcy infrastruktury kolejowej, w ramach dokumentacji powstanie projekt przebudowy układu drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim, wraz z budową bezkolizyjnych skrzyżowań dwupoziomowych na styku linii kolejowej z drogą krajową nr 62 oraz drogą powiatową.

Według PKP PLK dzięki inwestycji mieszkańcy woj. mazowieckiego zyskają szybkie i wygodne połączenia kolejowe od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin i centrum stolicy. Inwestycja umożliwi również stworzenie bezpośrednich połączeń między warszawskimi lotniskami Chopina i w Modlinie z szacowanym czasem przejazdu około 45 minut.