W czwartek w Londynie odbyło się robocze spotkanie prezydenta Dudy oraz premiera Johnsona.

W dniu dzisiejszym Zjednoczone Królestwo i Rzeczpospolita Polska ogłaszają rozpoczęcie nowej ery we wzajemnych stosunkach, angażując się na rzecz stworzenia jeszcze bliższych więzi pomiędzy swymi narodami i rewolucjonizując swą współpracę w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa - podkreślili we wspólnym oświadczeniu Andrzej Duda i Boris Johnson.

Reklama

Zapowiedzieli, że Polska i Wielka Brytania rozpoczną program wspólnych działań na rzecz poszerzenia obecnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i wzmocnienia jej na kolejne lata. Zjednoczone Królestwo i Polska podzielają ocenę zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i zobowiązują się do zbiorowej obrony w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego - podkreślono w oświadczeniu.

"Inwazja Rosji na Ukrainę to zamach na demokrację"

W dokumencie zaznaczono, że Polska i Wielka Brytania od dawna nie miały złudzeń co do zagrożenia ze strony putinowskiej Rosji. Brutalna inwazja Rosji na Ukrainę to zamach na demokrację i wolność, który przyniósł narodowi ukraińskiemu straszliwe cierpienia. Zjednoczone Królestwo i Polska ściśle współpracują, aby wesprzeć Ukrainę w tych nieludzkich czasach. Nie ustaniemy, dopóki suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy nie zostaną przywrócone - oświadczyli Duda i Johnson.

Obaj przywódcy wezwali Putina do zakończenia wszelkich działań wojennych i wycofania sił rosyjskich oraz do natychmiastowego zawieszenia broni, które zapewni ludności cywilnej bezpieczeństwo przemieszczania się, dostarczenie żywności i środków medycznych.

Uzgodniliśmy, że zaproponujemy powołanie Wspólnej Komisji Polska–Wielka Brytania, która będzie wspierać Ukrainę w długoterminowej koordynacji dostaw broni i szkoleń, a także pomagać Ukrainie w określaniu potrzeb i modernizacji armii. Wyraźnie słyszeliśmy, że ambicją ukraińskich przywódców jest, by ich kraj przestał polegać na sprzęcie z czasów Związku Radzieckiego i posiadł zachodnie technologie. Bezpieczeństwo Ukrainy to także nasze bezpieczeństwo - zapowiedzieli przywódcy.

Reklama

W oświadczeniu zapewniono, że Polska i Wielka Brytania będą nadal wspierać Ukraińców szukających ucieczki przed konfliktem. Podkreślono, że Polacy otworzyli swoje domy i serca, aby przyjąć największą część ukraińskich uchodźców, goszcząc u siebie ponad 1,8 miliona Ukraińców i tym samym zasługują na wsparcie wszystkich Europejczyków.

Dlatego też Zjednoczone Królestwo potroi swoje wsparcie dla Polski do kwoty 30 mln funtów, aby zapewnić pomoc humanitarną ukraińskim uchodźcom tymczasowo przebywającym w Polsce, w tym tymczasowe schronienie, edukację i inne podstawowe świadczenia. Brytyjski system wizowy pozostaje otwarty i nie jest ograniczony żadnym pułapem - głosi oświadczenie.