W momencie zamykania wydania nie był jeszcze znany projekt ustawy, która miała je zawierać. Najważniejsza zmiana zakłada wprowadzenie możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku zakażeń na drodze cywilnej. Zakłada ona, że jeśli pracownik na wniosek pracodawcy nie przetestuje się, to ponosi odpowiedzialność za skutki zakażenia innych osób – pracowników czy klientów firmy.
Taka osoba byłaby zobowiązana do zapłacenia rekompensaty na rzecz poszkodowanego. Rekompensata mogłaby mieć określoną stałą wysokość. Procedura odbywałaby się pod nadzorem np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy wojewodów. Jednak szczegóły tych rozwiązań cały czas się zmieniają i są dopracowywane pod wpływem zastrzeżeń płynących z różnych resortów.
Pod uwagę brane jest także wpisanie do projektu zapewnienia kontaktu z lekarzem w ciągu 48 godzin od wykrycia wirusa, choć niewykluczone, że ten odstęp czasowy ostatecznie byłby większy. Osobną sprawą jest, czy wejdą do niego pomysły z tak zwanej ustawy Hoca, czyli danie pracodawcom możliwości wprowadzenia obowiązku testowania pracowników, z czego zwalniałby paszport covidowy.
Reklama